Yoga fungerar

Christer Sundqvist

Visningar: 711

För cancerpatienten är stress inte alls bra. Det lönar sig att skaffa information om yoga.

 

Yoga är en form av rörelse kombinerad med andning som idag kommit för att stanna också i västvärlden. Yoga kan utövas av vem som helst och av människor i alla åldrar. Målet är inte att lära sig stå på huvudet och sträcka på sig i omöjliga kroppsrörelser. Målet är koncentration och koncentration kan man också uppnå vid minimala rörelser, om de utförs under totalt medvetande av här och nu.

 

Yoga ger dig en större bild av livet: djupa tankar om existensen och världsalltet. Yoga lär dig samtidigt hur du kan undvika negativa tankar, sorg och sjukdomar. Då du når de avancerade tillstånden av yoga, de som kallas Högsta Medvetande, fylls du av en känsla av lycka, djup frid och psykisk styrka. Den daglig yoga stunden ger dig så småningom redskap att klara små motgångar och stå emot den skadliga inverkan dessa kan ha på din hälsa. Yoga är en metod att öka kroppens tillförsel av energi och att avlägsna alla faktorer som inverkar störande på energiförsörjningen till kroppens alla celler.

 

Yoga har utövats i över 5000 år och är en av de äldsta formerna för att bota olika sjukdomar. Yogans häpnadsväckande resultat studeras idag ingående av vetenskapsmän i hela världen och man är överens om dess helande och avslappnande verkan. I allmänhet fordrar färdigheter i yoga rätt lång inlärningstid. Den moderna variant av yoga som grundkursen för programmet Art of Living erbjuder kan dock vem som helst lära sig på sex dagar med utomordentliga resultat.

 

Yoga praktiseras och undervisas mycket allmänt i hela Norden. I Finland kan du kontakta:

Suomen Joogaliitto r.y. Finlands Yogaförbund rf. http://www.joogaliitto.fi/ , Suomen Joogaopisto, Taipaleentie 122, 43100 Saarijärvi, tfn 014421670, e-post opisto@joogaliitto.fihttp://www.joogaliitto.fi/joogaopisto/ , Joogaterapiyhdistys r.y. Yogaterapiföreningen rf, Sammonkatu 9 C, 00100 Helsingfors, tfn 09637573, http://www.joogaterapiayhdistys.fi/

 

Skandinaviska Yoga och Meditationsskolan, https://www.yogameditation.com/ , Forssa, Sukula tfn 034350599

Sverige Håå kurscentral 4637255063, https://www.yoga.se/haa-retreat-center/ , Stockholm tfn 468321218, Göteborg tfn 4631241294, Lund Malmö tfn 4640481008

 

För ytterligare information:

http://www.holisticonline.com/

 

Vetenskapliga artiklar om yoga hittar du här: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=yoga

Fungerande alternativ cancervård

Kompletterande, integrativ och alternativ medicin erbjuder ett antal effektiva och giftfria terapier i kampen mot cancer. De preparat man använder måste kallas kosttillskott eftersom de inte får kallas mediciner. Nedan nämnda alternativa, ofta kostbaserade terapier fungerar ofta så att de sk...

Cancermediciner

Typiska cancermediciner är cytostatika (cellgifter, kemoterapi), som avser att förstöra de maligna cellerna. Cytostatika hämmar celldelningen och orsakar därmed celldöd. Cancermediciner kan ges för att minska eller förstöra en befintlig tumör och för att motverka att en mal...

Alternativ cancervår

LÄS DETTA FÖRST! Du har nu anlänt till en webbplats, som huvudsakligen tar upp cancervård, som står utanför skolmedicinen, alternativ medicin, bevisligen fungerande kosttillskott, hälsosam mat och andra sätt att stöda dig i din kamp mot cancer. Vi har ett genuint och icke...