D-vitamin och cancer

Christer Sundqvist

Visningar: 753

Vitaminer är absolut nödvändiga för att kroppens metaboli ska funktionera. Vitaminernas roll för uppkomsten av cancer har undersökts mycket omsorgsfullt. Alla vitaminer är viktiga men särskilt en brist på D-vitamin kan leda till att cancer uppstår. Det gäller alltså att se till att man dagligen får rikligt med D-vitamin (Källor: solen, fisk, ägg, svampar, D-vitamin berikad mat, kosttillskott).

 

Det viktigaste är att vitaminerna intas i så naturlig form som möjligt. En mångsidig kost är att föredra, men det kan rekommenderas att vitaminer och antioxidanter intas även som kosttillskott.

 

Forskningen visar att D-vitamin ger ett 20-60-procentigt skydd mot bland annat bröstcancer, tjocktarmscancer, livmodertappscancer, hjärntumör, myelom m.m. Canadas cancerförening ’The Canadian Cancer Society’ (CCS) rekommenderar alla vuxna att ta tillskott av D-vitamin. Beslutet togs efter det att flera forskningsresultat antytt att vitaminet ger skydd mot många typer av cancer. MD Anderson Cancer Center sätter tummen upp för D-vitamin åt cancerpatienter, men efterlyser mera forskning.

 

Man har även konstaterat att personer som utvecklar cancer ofta har låga halter D-vitamin i blodet. ”Vi hoppas på framsteg när det gäller att förebygga cancer genom dessa rekommendationer” berättar Heather Chapell, som ansvarar för CCS cancerförebyggande program. Låga halter av D-vitamin är förknippade med överlevnaden efter kirurgisk operation av tjocktarmscancer visar en ny studie. Låga D-vitaminhalter var associerade särskilt med tjocktarmscancer och bröstcancer, visar en 20-årig kohortstudie.

 

I den vetenskapliga tidskriften British Medical Journal gick det nyligen att läsa en studie där D-vitamin hade en skyddande effekt mot cancer. Höga halter av vitamin D i blodet gav en 20 procent lägre risk att utveckla cancer, såväl hos kvinnor som män. Risken för levercancer minskade så mycket som 50 procent, särskilt hos män.

 

Referenser:

 

Low plasma vitamin D is associated with adverse colorectal cancer survival after surgical resection, independent of systemic inflammatory response. Gut. 2019 Apr 25. pii: gutjnl-2018-317922. doi: 10.1136/gutjnl-2018-317922. [Epub ahead of print] https://gut.bmj.com/content/early/2019/05/03/gutjnl-2018-317922.long

 

Lower serum 25-hydroxyvitamin D is associated with colorectal and breast cancer, but not overall cancer risk: a 20-year cohort study. Nutr Res. 2019 Mar 21. pii: S0271-5317(18)30929-1. doi: 10.1016/j.nutres.2019.03.010. [Epub ahead of print] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0271531718309291?via%3Dihub

 

Plasma 25-hydroxyvitamin D concentration and subsequent risk of total and site specific cancers in Japanese population: large case-cohort study within Japan Public Health Center-based Prospective Study cohort. https://www.bmj.com/content/360/bmj.k671

Fungerande alternativ cancervård

Kompletterande, integrativ och alternativ medicin erbjuder ett antal effektiva och giftfria terapier i kampen mot cancer. De preparat man använder måste kallas kosttillskott eftersom de inte får kallas mediciner. Nedan nämnda alternativa, ofta kostbaserade terapier fungerar ofta så att de sk...

Cancermediciner

Typiska cancermediciner är cytostatika (cellgifter, kemoterapi), som avser att förstöra de maligna cellerna. Cytostatika hämmar celldelningen och orsakar därmed celldöd. Cancermediciner kan ges för att minska eller förstöra en befintlig tumör och för att motverka att en mal...

Alternativ cancervår

LÄS DETTA FÖRST! Du har nu anlänt till en webbplats, som huvudsakligen tar upp cancervård, som står utanför skolmedicinen, alternativ medicin, bevisligen fungerande kosttillskott, hälsosam mat och andra sätt att stöda dig i din kamp mot cancer. Vi har ett genuint och icke...