Traditionell cancerbehandling

Christer Sundqvist

Visningar: 483

Cancer är föremål för en intensiv forskning och nya terapier utvecklas ständigt. I detta avsnitt fokuserar vi på de traditionella, skolmedicinska sätten att behandla cancer. Om du är intresserad av kompletterande cancerbehandlingar kan du också hitta information om det på vår hemsida.

Målet med cancerbehandlingarna är att bota cancern och se till att den hålls i styr. Återfall av cancern och dess spridning förhindras. Symptomen som orsakas av tumören lindras. Modern cancerbehandling är i ständig utveckling och man har uppnått fina resultat. Behandlingarna kan dock leda till ett försvagat immunförsvar för patienten.

Den exakta typen av cancer måste bestämmas för att man skall kunna välja rätt metod för cancerbehandlingen. Cancerns spridning i kroppen måste också utredas, eftersom behandlingen av spridd och lokal cancer kan vara mycket annorlunda.

INDIVIDUELL CANCERVÅRD

Vården av cancer följer ett mycket individuellt mönster. Det som fungerar hos en människa fungerar inte nödvändigtvis för en annan. I den traditionella cancervården är det viktigt att utnyttja de kliniskt undersökta metoderna som har blivit testade och förbättrade i många studier.

Den bakomliggande planen för den traditionella behandlingen av cancer är att operera och/eller bestråla cancertillväxten i ett så tidigt skede som möjligt. Den ständigt pågående utvecklingen inom farmacin syftar till att skapa de sämsta möjliga förutsättningarna för tillväxt av cancer.

LITTERATUR OCH ANDRA KÄLLOR

·Heikki Joensuu, Pirkko Kellokumpu-Lehtinen, Peter J. Roberts, Sirkku Jyrkkiö, Mauri Kouri, Lyly Teppo, (toim.) Syöpätaudit, Duodecim, 2013 (en mycket omfattande bok om cancer på finska)

·Robert A. Weinberg. The Biology of Cancer, 2nd Edition, 2016

·Om cancer. https://www.cancerfonden.se/om-cancer

·Allt om cancer. https://www.alltomcancer.fi/

·Behandlingar vid cancer. https://cancer.se/behandlingar-vid-cancer/

Fungerande alternativ cancervård

Kompletterande, integrativ och alternativ medicin erbjuder ett antal effektiva och giftfria terapier i kampen mot cancer. De preparat man använder måste kallas kosttillskott eftersom de inte får kallas mediciner. Nedan nämnda alternativa, ofta kostbaserade terapier fungerar ofta så att de sk...

Cancermediciner

Typiska cancermediciner är cytostatika (cellgifter, kemoterapi), som avser att förstöra de maligna cellerna. Cytostatika hämmar celldelningen och orsakar därmed celldöd. Cancermediciner kan ges för att minska eller förstöra en befintlig tumör och för att motverka att en mal...

Alternativ cancervår

LÄS DETTA FÖRST! Du har nu anlänt till en webbplats, som huvudsakligen tar upp cancervård, som står utanför skolmedicinen, alternativ medicin, bevisligen fungerande kosttillskott, hälsosam mat och andra sätt att stöda dig i din kamp mot cancer. Vi har ett genuint och icke...