Ketogen diet som adjuvant cancerterapi

Christer Sundqvist

Visningar: 270

Onkologer från University of Iowa har visat att cancerceller jämfört med normala celler uppvisar betydande skillnader i metabolismen. De föreslår att cancerceller ökar glukos- och hydroxyperoxidmetabolismen för att kompensera för de ökade nivåerna av reaktiva syreradikaler (ROS).

 

Det är rimligt att föreslå att mitokondriell oxidativ metabolism vid ketogen diet (mycket fett och litet kolhydrater) selektivt skulle orsaka mera oxidativ stress i cancerceller jämfört med normala friska celler. Den ökade oxidativa stressen i cancerceller skulle göra dem känsligare för konventionell strålning och kemoterapi.

 

Det finns bevis för hypotesen att ketogen diet kan användas som kompletterande adjuvansbehandling till konventionell strålning och kemoterapi. Ketogen diet kan förbättra terapins effekt på cancercellerna.

 

Med intresse noterar vi att ketogen diet har mycket gemensamt med fasta, vilket också inducerar ett tillstånd av ketos. Fasta har visat sig förbättra känsligheten för kemoterapi i pre-kliniska cancerterapimodeller och möjligen lindras några av de normala biverkningarna i vävnaden när man ger kemoterapi. Fasta rapporteras också fördröja tillväxten av tumörer.

 

Eftersom en cancerpatient kan tycka att fasta är för krävande kan ketogen diet erbjuda en intressant modell för att uppnå samma metaboliska fördelar.

 

Referenser

 

Allen BG, Bhatia SK, Anderson CM, Eichenberger-Gilmore JM, Sibenaller ZA, Mapuskar KA, Schoenfeld JD, Buatti JM, Spitz DR, Fath MA. Ketogenic diets as an adjuvant cancer therapy: History and potential mechanism. Redox Biol. 2014;2:963-70. doi: 10.1016/j.redox.2014.08.002. Epub 2014 Aug 7. PMID: 25460731; PMCID: PMC4215472.

 

Lee C., Raffaghello L., Brandhorst S., Safdie F.M., Bianchi G., Martin-Montalvo A., Pistoia V., Wei M., Hwang S., Merlino A., Emionite L., de Cabo R., Longo V.D. Fasting cycles retard growth of tumors and sensitize a range of cancer cell types to chemotherapy. Science Translational Medicine. 2012;4(124)

 

Safdie F.M., Dorff T., Quinn D., Fontana L., Wei M., Lee C., Cohen P., Longo V.D. Fasting and cancer treatment in humans: a case series report. Aging. 2009;1(12):988–1007

Fungerande alternativ cancervård

Kompletterande, integrativ och alternativ medicin erbjuder ett antal effektiva och giftfria terapier i kampen mot cancer. De preparat man använder måste kallas kosttillskott eftersom de inte får kallas mediciner. Nedan nämnda alternativa, ofta kostbaserade terapier fungerar ofta så att de sk...

Cancermediciner

Typiska cancermediciner är cytostatika (cellgifter, kemoterapi), som avser att förstöra de maligna cellerna. Cytostatika hämmar celldelningen och orsakar därmed celldöd. Cancermediciner kan ges för att minska eller förstöra en befintlig tumör och för att motverka att en mal...

Alternativ cancervår

LÄS DETTA FÖRST! Du har nu anlänt till en webbplats, som huvudsakligen tar upp cancervård, som står utanför skolmedicinen, alternativ medicin, bevisligen fungerande kosttillskott, hälsosam mat och andra sätt att stöda dig i din kamp mot cancer. Vi har ett genuint och icke...