Akupunktur är en bra terapi för cancerpatienten

Christer Sundqvist

Visningar: 440

Redaktionen för PDQ:s integrativa, alternativa och kompletterande behandlingar ger i USA ut värdefull information för cancerpatienter och hälso- och sjukvårdspersonal om användning av akupunktur. Den har senast uppdaterats den 31 oktober 2019 och rekommenderas starkt av oss.

 

Direktlänk till

a) patientversionen: https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/acupuncture-pdq

b) versionen för vårdpersonalen: https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/hp/acupuncture-pdq

 

Denna sammanfattning av den nämnda cancerinformationen ger omfattande, noggrannt granskad, evidensbaserad information om användning av akupunktur vid behandling av personer med cancer. Här är nyckelinformationen:

 

Som en del av traditionell kinesisk medicin har akupunktur praktiserats i Kina och andra asiatiska länder i mer än 4 000 år. Akupunktur definieras som applicering av stimulering såsom nålar, moxibustion, koppning och akupressur på specifika platser i kroppen kända som akupunkturpunkter.

 

Akupunktur används för att behandla en mängd olika sjukdomar och sjukdomar. Cancerpatienter använder det för smärtbehandling, kontroll av illamående och kräkningar, trötthet, värmevallningar, xerostomi (allvarlig torrhet i munnen), neuropati (ett sjukdomstillstånd i kroppens nerver), ångest, depression och sömnstörningar.

 

Även om akupunktur har praktiserats i årtusenden, har den blott nyligen undergått noggranna vetenskapliga undersökningar. Laboratorie- och djurstudier som undersöker mekanismerna för akupunktur för cancerbehandling har huvudsakligen fokuserat på akupunkturens roll i aktiveringen av neurohormonala vägar och immunmodulering. Syftet med de flesta kliniska observationerna och kliniska studierna av cancerpatienter har varit att utvärdera effekterna av akupunktur på symptomhanteringen. De mest övertygande forskningsdata om effekterna av akupunktur hos cancerpatienter har framkommit från studier av minskning av kemoterapi-inducerat illamående och kräkningar.

 

Fungerande alternativ cancervård

Kompletterande, integrativ och alternativ medicin erbjuder ett antal effektiva och giftfria terapier i kampen mot cancer. De preparat man använder måste kallas kosttillskott eftersom de inte får kallas mediciner. Nedan nämnda alternativa, ofta kostbaserade terapier fungerar ofta så att de sk...

Cancermediciner

Typiska cancermediciner är cytostatika (cellgifter, kemoterapi), som avser att förstöra de maligna cellerna. Cytostatika hämmar celldelningen och orsakar därmed celldöd. Cancermediciner kan ges för att minska eller förstöra en befintlig tumör och för att motverka att en mal...

Alternativ cancervår

LÄS DETTA FÖRST! Du har nu anlänt till en webbplats, som huvudsakligen tar upp cancervård, som står utanför skolmedicinen, alternativ medicin, bevisligen fungerande kosttillskott, hälsosam mat och andra sätt att stöda dig i din kamp mot cancer. Vi har ett genuint och icke...