Vitaminer och spårämnen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vitaminer är vitala för att kroppens metaboliska funktioner ska funktionera. Vitaminernas roll för uppkomsten av cancer är ett så omfattande ämne att vi här väljer att koncentrera oss på D-vitaminet. De övriga vitaminernas roll finns beskrivna i de länkar vi hänvisar till. Hur viktigt är D-vitamin egentligen? Ny forskning visar att D-vitamin ger ett 60-procentigt skydd mot bland annat bröstcancer, tjocktarmscancer, livmodertappscancer, hjärntumör, myelom m.m. Canadas cancerförening ’The Canadian Cancer Society’ (CCS) rekommenderar alla vuxna att ta tillskott av D-vitamin, detta efter en banbrytande amerikansk studie. Beslutet togs dock efter att flera forskningsresultat antytt att vitaminet ger skydd mot många typer av cancer. Man har även konstaterats att personer som utvecklar cancer ofta har låga halter D-vitamin i blodet. ”Vi hoppas på framsteg när det gäller att förebygga cancer genom dessa rekommendationer” berättar Heather Chapell, som ansvarar för CCS cancerförebyggande program.
Se också Budwigprotokollet. www.budwigcenter.com
http://www.webmd.com/vitamins-and-supplements/lifestyle-guide-11/cancer-supplements
http://ehdin.com/?id=1073
http://www.paulun.se/page5503836.aspx
www.vitaviva-info.com/sv/content/view/full/2012
http://stage4cancerforum.com/article/vitamin-b1-b2-b6-deficiency-and-cancer/