Traditionell Cancerbehandling

Behandling av elakartade tumörer inom traditionell medicin.

Kirurgi är ofta den grundläggande behandlingen av elakartade tumörer som cancer och sarkom. Vid en operation tas tumören bort för att hindra den från att börja växa.

Ibland måste man också avlägsna omkringliggande vävnader, ibland till och med hela organ. Om ”hålet” efter den borttagna tumören är stort kan det fyllas ut med omkringliggande vävnad. Samtidigt tar man ofta bort eller undersöker de lymfknutar dit lymfan från tumörområdet går.

Strålbehandling ges oftast som komplement till kirurgin för att minska risk för lokalt återfall. För vissa tumörer kan det räcka med strålbehandling utan kirurgi.

Den medicinska behandlingen utgörs av olika läkemedel som i första hand antas döda de elakartade cellerna. En hel del ”målsökande” mediciner har utvecklats. Medicinbehandlingen kan ges för att minska och förstöra en befintlig tumör eller ett elakartat tillstånd. Den kan också ges i förebyggande syfte som så kallad adjuvant, det vill säga hjälpande, behandling.

Adjuvant behandling betyder att man kompletterar behandlingen med cancermediciner, målsökande mediciner eller hormonhämmande mediciner, detta för att förstöra små osynliga metastaser som antas finnas vid tiden för operationen eller strålbehandlingen. Denna behandling har förbättrat prognosen för flera cancerformer och anses vara en av de viktigaste faktorerna till att också cancerpatienternas prognos har förbättrats.

Modern cancerbehandling har utvecklats i snabb takt och stor mån. Den kan emellertid medföra att patientens immunförsvar försvagas.