Om andning

F1000192

Vår andning påverkas lätt av stress och olika känslor. Då vi blir rädda håller vi andan och vi andas ofta för ytligt, högt uppe i bröstkorgen. Andningen har i dag en central plats inom stressforskningen. Man har konstaterat att människan själv kan reglera sina kroppsfunktioner med sin andning. Då man andas medvetet kan man bland annat sänka sitt blodtryck, lugna ner sin puls och höja sin kroppstemperatur.

Specialläkare Harri Lindholm vid Institutet för Arbetshygien i Helsingfors sade så här i ett TV-program för Yle Fem (dåvarande FST) den 11 mars 2001:”Vi har här på institutet vetenskapligt kunnat bevisa det som österländsk medicin har sagt under århundraden eller kanske ännu längre. En människa kan reglera kroppsfunktioner med sin andning. Det förefaller som om andningen skulle bestämma över resten. Då andningen förändras följer hjärtat och blodomloppsfunktionerna efter. Om vi alltså medvetet andas på ett hälsosamt sätt, långsamt och djupt, inverkar vi på hjärta och blodomlopp på samma sätt, hälsosamt. Jag har märkt det själv då jag gjort andningsövningar. Jag har blivit piggare och mer alert, associationsförmågan återvänder, paniken försvinner. Avslappning med hjälp av andning är många gånger mer effektivt än mediciner.”
www.yle.fi/solarplexus/arkiv_2001.php
www.ehdin.com/?id=407
www.lifepositive.com
Det finns olika biofeedbacksmetoder där man via en skärm kan följa med hur andningsövningar inverkar på olika kroppsfunktioner. HeartMath-institutet i USA lär ut en självhjälpsmetod som skapar koherens (=lugn, harmoni, samspel mellan kroppssystem) med hjälp av sex andetag i minuten (sex långsamma in- och utandingar).
HeartMath-andning utövas numera även i Finland.
Man kan också prova på någon av följande övningar:

TRE LÄTTA QUICK-FIX ÖVNINGAR
1. Lägg dig på rygg med en rispåse på magen och armarna uppåt under huvudet. Då lägger sig andningen automatiskt rätt.
2. Andas in långsamt och djupt medan du räknar till 4. Håll andan och räkna till 4. Andas långsamt ut och räkna till 6. Paus. Räkna till 2. Upprepa 15 gånger. Under tiden hinner ditt såkallade parasympatiska system uppfatta signalen och du känner dig lugnare.
3. ”3 andetag”:
Andas in
Andas ut
Andas in igen – litet djupare denna gång
Gör nu din utandning litet långsammare, dra ut på den.
Andas in en tredje gång – ännu djupare. Var uppmärksam på hur luften kommer in. Och känn hur din inandning fyller lungorna
Andas ut – känn och iaktta. Andas ut helt och hållet.
Detta är en andningsövning som fungerar överallt, när som helst. Den skapar lite frid i sinnet.
Försök att göra den 10 gånger inom det närmaste dygnet – på jobbet, i bilen, i en hiss…
Ingen kommer att märka vad du håller på med.