NewsLetter 3

Jag är Peter Flander, ordförande för Petra Flanders stiftelse. Genom vår hemsida, har vi i 14 år stött cancerpatienter i sin kamp mot deras cancer. Såsom det framgår av tidigare nyhetsbrev organiserade vi år 2015 två seminarier på svenska rörande näring  och hälsa, som vi kallade ”Låt Maten Vara Din Medicin”. I år medverkar vi tillsammans med FreeFlowFactory i seminariet ”Syövästä voi selviytyä” som hålls i Kulturhuset 29.10. Seminariet är finskspråkigt med simultan-tolkning från  engelska. Se närmare på adressen www.syovastavoiselviytya.fi
Petra Flanders stiftelse har en egen infopunkt vid  seminariet och jag kommer att hålla ett anförande.

”Syövästä Voit Selviytyä” – seminariet ger röst till dem som är mot alla odds har övervunnit sin cancer. Heldagseminariet omfattar föredrag om forskning och kompletterande behandlingar samt finländska f.d. cancerpatienter som kan dela sig om sin lyckade kamp mot sin cancer. Frågor diskuteras humant och tydligt.

Seminariets huvudtalare är en amerikansk forskare, PhD, Kelly Turner, som har skrivit boken ”Syövästä Voit Selviytyä” (Otava 2016). Kelly Turner intervjuade mer än 1500 personer, som mot läkarnas prognoser med hjälp av egna åtgärder överlevt sin cancer. Kelly identifierat nio nyckelfaktorer som som är gemensamma för alla tillfriskningsberättelser. Dessa kommer jag att behandla i kommande nyhetsbrev.

Här är en färskt videomeddelande av Kelly Turner

https://www.youtube.com/watch?v=-6mf2kzdyBA

 

För närvarande är cancer en del av även mitt liv. För ett och ett halvt år sedan, blev jag diagnostiserad för tjocktarmscancer och malign melanom som senare visade sig  ha spridit sig. Båda cancrarna opererades, och utöver det har jag har tagit hand om mig själv med metoder som vi förespråkar inom stiftelsen.

Jag är glad att jag kan nu berätta att tjocktarmscancer ser ut att ha oskadliggjorts,och att den senaste kontrollen angående melomet visar att två av fem metastaser har krympt och att en tredje  och största metastasen har försvunnit. Detta är en stor sak, vilket visar att vi är på rätt väg. Men det berättar inte något bestämt om framtiden.

 

”Syövästä voit selviytyä”- programmet”

 

10.00 inledningsanförande: Catarina Degerman, Freeflow Factory från ide till förverkligandet.
10.05 Pauliina Aarva: Vad är kompletterande behandlingar i Finland, och hur fungerar de?
10.50 Peter Flandern: Att stöda cancerpatienter och deras anhöriga.
11.00 Presentation av holistiska terapeuter.
11,15 paus
11.45 Ralf Sundberg: Sockrets samband med cancer
12.30 Osmo Mäkelä: Hur jag botade mig från en dödlig cancer med genomgripande livsstilföändringar
13.00 Lunch
14:00 Kelly Turner: De Nio Gemensamma Helande Faktorerna
15,30 paus
16.00 Sanna Palviainen: Jag tog ansvar för min egen överlevnad
16,30 Seppo Vainio: En naturvetenskapare på vandring på sjukdomens och helandets stigar.

 

Biljetter finns till försäljning Köp dina biljetter här http://www.lippu.fi/Lippuja.html?affiliate=ADV&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=
1662105 & includeOnlybookable = false & x10 = x11 = 1 & äta

 

Bästa hälsningar och välkommen till Kulturhuset den 29/10/2016.
Peter Flander

 

 

 

 

Nyhetsbrev 2.

Bästa Läsare.

Tyvärr har jag varit lat och oföretagsam gällande författandet av nyhetsbrev. Orsaken är att jag har gåt i lära om cancer, som man säger. För ett år sedan blev jag diagnostiserad tjoctramscancer grad II och malign melanom grad IIIC. Så jag har praktiserat våra läror i praktiken. Under våre arrangerade stiftelsen två seminarier om Mat och Medicin, och ett av dem på Hanaholmen i Helsingfors. Vi bandade all föredrag och de förligger nedan, och bl.a. historien om min cancer.

Hanaholmen Seminariet blev fullbokat och vi hade 233 åhörare. Det var en fest utan like. Det som gladde mig mest var att vi alla förstod att ett paradigmskifte håller på att äga rum inom cancervården. Det syntes där och i stigande grad sedan dess.

 

Peter Flander   Seminariets öppnande  https://www.youtube.com/watch?v=sdNOOOHwt-4

Karl E. Arfors, är professor, forskare och föreläsare och har under sin aktiva karriär forskat både i Sverige och USA i inflammation i de minsta blodkärlen.

Hans erfarenhet är att inflammation leder till sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke, diabetes2, Alzheimer och även cancer.  I sitt föredrag ”Den vetenskapliga bakgrunden” talar han om hur vissa kostval aktiverar kroppen till att reparera söndriga celler på ett sätt som man inte tidigare kände till.

Se :https://www.youtube.com/watch?v=Grh_bRrN5Ak

 

RALF SUNDBERG, är docent, forskare, kirurg och författare till boken  ”FORSKNINGSFUSKET –  så blir du lurad av kost och läkemedelsindustrin”.

Han har hittat flera undersökningar som inte stämmer och data som har förändrats. Bland annat frågar han nu om bristen på kolesterol eventuellt är boven vid hjärt- och kärlsjukdomar och inte tvärtom.

Vid seminariet föreläser han om ”Missförstånd kring fetter och kolesterol”.

Se https://www.youtube.com/watch?v=RxMe7tqm8yM  

 

Karri(Paleface)Miettinen, vars lilldotter fick en svår kronisk tarminflammation och läkarvården höll på att ta livet av henne. Föräldrarna ingrep och räddade dotterns liv. Lyssna och se på Karris färstarka framställning av sitt budsklap;

https://youtu.be/61jQe49iDqE

Antti Heikkilä, MD och ortopeden, som sadlade om från kirurgi till behandling utan kniv.

Sjukdomar faller inte från himlen, säger han. De är resultatet av allt vi gjort, lämnat ogjort, tänkt, ätit.. Vi kan få vår hälsa tillbaka via genomgripande förändringar i våra liv, hävdar han.

Vid seminariet koncentrerar han sig på hur vi kan påverka vår hälsa via det vi äter. Antti Heikkilä föreläser på engelska under rubriken ” Praktisk Näringsterapi”.

Det blir ord och inga visor!

Se: https://www.youtube.com/watch?v=r5IjQoiml1A

Karl von Smitten är professor, onkolog, en av våra främsta experter på bröstcancer, med både nationell och internationell erfarenhet.

Han är en läkare som förlitar sig på forskning, men som samtidigt bibehållit ett öppet sinne för bland annat den betydelse som kost och livsstil har för cancer och immunitet.

I sitt föredrag tittar han på huruvida både samhället och individen kunde vinna på att satsa på maten som medicin, ”Hälsosam mat – billigare sjukvårdskostnader”.

https://www.youtube.com/watch?v=dma2A8_cEns

 

Lasse Nybergh  är själv diabetiker 2 , men lever i remission sedan många år och kurerar sig med LCHF diet. Se storyn här;  https://www.youtube.com/watch?v=rahFAnA00Fg

 

Peter Flander..  Jag tog ansvar för min eget tillfrisknande. https://www.youtube.com/watch?v=x8y9hdWHQRU

 

Nya nyhetsbrev följer. Vi har intressanta saker att berätta om.

 

Peter

 

 

 

Nyhetsbrev 1. 

 

Kära Läsare.

 

Tack för att du läser Petra Flanders stiftelses första ”Newsletter”. Brevet kommer att innehålla sådana nyheter om cancervård som vi anser att är relevanta. I det första brevet redogör vi för stiftelsens bakgrund och grundtanke.

 

Petra Flander är vår yngsta dotter och hon föddes den 27 juni 1973, och hon dog av cancer den 2 maj 2002. Den dagen är den tyngsta och sorgligaste i vårt liv.  Men Petra lämnade efter sig viljan att bilda en förening som skulle upplysa cancersjuka om den holistiska vården, dvs sådan cancervård som tar hela människan i beaktande vid uppgörande av vårdplaner. Petra var i full gång med sitt projekt då sedan krafterna tog slut och hon slutligen somnade in omgiven av alla sina nära och kära.

 

Vi, Petras närmaste,  grundade Petra Flanders stiftelse och samlade det material som fanns, utvecklade det, gjorde en hemsida och publicerade den. Stiftelsens grundkapital skapades genom insamlingar, donationer och försäljningstillfällen av hantverk till Petras minne.

 

Stiftelsens ändamål är att visa terminalt sjuka cancerpatienter nya vägar och ingjuta hopp om ett längre och bättre liv. Det finns så mycket som kan göras som dagens hälsovård inte har resurser att omfatta, dvs det holistiska sättet att se på patienten.

 

Under vandringen sedan 2002 har det hänt mycket. Vi har har skapat ett samarbete med Health Creation, en mycket kompetent engelsk organisation, och Folkhälsan. Stiftelsen har donerat medel till utgivandet av böcker i terminalvård och donerat medel till Terminalvården i Terhohemmet.

 

Allt förändrades då vi läste boken ”Anticancer, ett nytt sätt att leva”, skriven av Servan Schreiber. Då lärde vi oss att den kraftfullaste medicinen mot cancer, t.o.m terminal cancer är mitt ibland oss  –  vår mat och vår livsstil. Med ens uppstod ett koncept som förefaller att vara oerhört starkt, ofarligt och lätt att förverkliga.

 

Konceptets kärna utgörs av kunskapen om cellens livsskapande syntes, Krebs Citronsyrecykelsyntes som utgör grunden för vårt liv. Genom denna reaktion skapar cellen den energi som håller oss vid liv. De viktigaste förutsättningarna för att syntesen skall funktionera är att cellen får näring och syre. Ifall syretillförseln stryps under en viss nivå övergår cellens ämnesomsättning från oxidation till fermentation, dvs gäsning och kerbs cykel upphör att fungera. Samtidigt förvandlas cellen till en cancercell och dess DNA förändras, och tumören börjar bildas. Ännu intressantare är att cancercellen förintas då cellen igen får tillgång till syre.   Alla de faktorer som förorsakar en minskning av syretillgången är en mycket betydelsefull orsak till att cancer bildas i kroppen, och omvänt, alla de faktorer som kan öka cellens tillgång till syre kan bota oss från cancer. Ett normalt starkt immunförsvar eliminerar cancerceller i sin linda, men då det försvagas kan situationen förändras till det sämre. Förloppet till att cancern uppnår ett sådant stadium att den kan diagnostiseras kan ta årtionden, och under den tiden kunde utvecklingen stoppas utan svårighet, bara vi känner till vad som händer i vår kropp.

 

Denna kunskap är oerhört värdefull och den utgör kärnan i vårt tänkesätt.

 

Du kan få NewsLetter per e-mail ”färskt från pressen” genom att skriva din e-mailaddress i spalten längst nere på den vertikala meny rutan och trycka på ”sign up”. Vi håller dina kontaktuppgifter konfidentiella.

 

Peter Flander

PetraFlander stiftelses styrlelseorförande.

 

http://www.wisegeek.org/what-is-the-krebs-cycle.htm#

https://www.khanacademy.org/science/biology/cellular-respiration/v/oxidation-and-reduction-from-biological-view