Motion

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

När vi är fysiskt aktiva påverkas så gott som alla processer i kroppen på ett positivt sätt. Motion eller fysisk aktivitet har också visat sig vara ett mycket positivt stöd för vård mot cancer, vid sidan av andra behandlingsåtgärder, däribland kosten.
http://www.aicr.org/reduce-your-cancer-risk/recommendations-for-cancer-prevention/recommendations_02_activity.html

När vi rör på oss och hjärtat får jobba påverkar det oss ända ner på cellnivå: genomströmningen och syresättningen ökar i blodkärlen vilket påverkar kroppens förmåga till reparation och cellförnyelse. Kroppen kan alltså bättre ta hand om ”problem” som infektioner och inflammationer som, enligt de senaste decenniernas forskning, har visat sig vara faktorer bakom utvecklandet av stora allvarliga sjukdomar som hjärtinfarkt och cancer.

Fysisk aktivitet leder också till en effektivare ämnesomsättning, bättre hormonell status och generellt sätt till en bättre ”renhållning” i kroppen. ”Renhållning” avser här hur gifter och andra oönskade ämnen tas om hand i lever, njurar och andra organ. Fysisk aktivitet optimerar kroppens funktioner.
http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Forebygga-och-risker/Risker/Motion/
http://www.canceractive.com/cancer-active-page-link.aspx?n=2600&Title=Why%20is%20exercise%20good%20for%20us

Svenska forskare har under ledning av Alicja Wolk samlat in data från 40 000 män i Västmanland och Örebro län. Männen som deltog i studien var i en ålder mellan 45 och 79 år. 1998 fick de besvara ingående enkäter om sina levnadsvanor, bland annat vad gäller motion, kost och rökning. Därefter följdes de upp fram till 2004. Under denna tid fick 3714 av männen cancer och 1153 avled i cancer. Jämförelser mellan de cancerdrabbade och de friska männen pekar ut motion som en viktig skyddsfaktor, speciellt mot att avlida i cancer och att klara sjukdomar bättre. Män som promenerat eller cyklat 30 minuter om dagen ökade sina möjligheter att överleva cancer med 34 procent. Det var dock svårare att se effekter i samband med risken att få cancer. För minskat insjuknande krävdes mer motion. 60 minuters fysisk aktivitet per dag minskade insjuknandet i cancer med 16 procent, enligt jämförelserna. Källa: British Journal of Cancer

David Servan-Schreiber lyfter fram undersökningar som visar att en i allt sund livsstil har föga inverkan på den sannolika överlevnadstiden om den inte omfattar motion. Med tillägg av motion ökar överlevnadssannolikheten med över 30 procent, något som stämmer väl överens med slutsatserna i ovannämnda svenska undersökning.
Att börja motionera lite varje dag, och att ett par gånger i veckan motionera på ett lite mer pulshöjande sätt, är en ”mirakelmetod” när det gäller att minska risken för sjukdom och ohälsa. Trösterikt för den som ännu inte har kommit igång med regelbunden fysisk aktivitet är att det faktiskt aldrig är försent att börja.

1 + 1 =3
Den som är fysiskt aktiv minst en halvtimme om dagen – aktiv i bemärkelsen att hjärtat får arbeta lite extra – och dessutom försöker äta klokt har mycket att vinna.
http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Forebygga-och-risker/Risker/Motion/
Se också qactivity/”>http://www.aicr.org/reduce-your-cancer-risk/physical-activity/