Meditation

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sri Sri Ravi Shankar.’

”Meditation eller konsten att stilla själen är ett effektivt sätt att sänka stressnivån. Många människor tycker att det är läStt att passa in meditation i det dagliga livet. På senare år har allt flera vetenskapliga studier visat att meditation också har god verkan när det gäller att behandla en del fysiska och psykiska problem som kan ha uppstått till följd av stress och låg energinivå. ”Meditation har uppnåtts då själen är i ett tillstånd av nuet. Ett sinne tömt på agitation är meditation. Ett sinne som inte är medvetet om sig självt är meditation. Ett sinne som inte tvekar eller har några som helst förväntningar är meditation. Ett sinne som har återvänt hem till sitt ursprung är meditation.” Se   www.artofliving.org

Du upplever det djupaste tillstånd av naturlig vila genom att försjunka i ett meditativt tillstånd av medvetande. Men detta kan uppnås endast då själen otvunget får söka lugnet djupt inne i sig själv. Om du regelbundet utövar meditation leder det till att den frid som du uppnår blir djupare och stannar kvar längre. Du får lättare att koncentrera dig och du känner dig utvilad och alert. Meditationens helande kraft är stor och bör därför inte förbigås när det gäller att finna medel till självhjälp. Erfarenhet visar att meditation lindrar depression och dämpar ångest- och smärttillstånd. I de flesta fall förhöjs livskvaliteten i ansenlig mån.
Transcendental meditation ™ www.tm.org TM är tämligen utbredd i Finland och baserar sig på Maharishi Mahesh Yogis läror som han introducerade i västvärlden på 1950-talet. TM är en naturlig avslappnings- och självutvecklingsmetod som det är lätt att lära sig. Under den dagliga tjugominuter långa övningen upplever, man sittande i en stol, hur sinnet frigörs från det vanliga tankekaos som fyller vårt medvetande. Vi övergår i ett lugnare och skönare tillstånd, ett medvetet vilotillstånd. Vägledning i TM ges både i grupp och individuellt. TM-lärare i Finland är Hannu Heikkilä, Asematie 337, 23100 Mynämäki, tfn 024308253 e-post hannu.heikkilä@tm-koulutus.com Det finns många olika slag av meditation och du finner säkert en inriktning som passar just dig. Se www.meditationcenter.com och www.tm.org learningmeditation.com eller lär dig mera om meditation genom att läsa en bok i ämnet (t.ex. bokhandeln Era Nova i Helsingfors är välförsedd).
För ytterligare information se www.zmeditation.com/site-map.html Kontakta www.artofliving.org eller Janne Murto i Finland, e-post janne.murto@hotmail.com eller Jarno Tenhunen, tfn 0504626678, e-post jarno.tenhunen@hotmail.com

Se även www.jooga.org Inom den ortodoxa kyrkan förekommer bön- och retritmeditation. Kontakta din församling för ytterligare information. Det finns många föreningar och personer i Finland som lär ut meditation både på svenska och finska. 

Se http://www.meditationcenter.com/ och http://www.tm.org/http://www.learningmeditation.com/ eller läs mera om meditation från böcker .(tex www.Amazon.com har ett bra urval).
För ytterligare information se www.zmeditation.com/site-map.html
Se också  http://umsonline.org/FreeMdtnDownloads.htm?gclid=CLCRpPCpv7wCFUHecgodu00Aqg

 

YOGA.

P1210927

Yoga är en form av rörelse kombinerad med andning som idag kommit för att stanna också i västvärlden. Yoga kan utföras av vem som helst och av människor i alla åldrar. Målet är inte att lära sig stå på huvudet och sträcka på sig i omöjliga kroppsrörelser. Målet är koncentration och koncentration kan man också uppnå vid minimala rörelser, om de utförs under totalt medvetande av här och nu.
Yoga ger dig en större bild av livet: djupa tankar om existensen och världsalltet. Yoga lär dig samtidigt hur du kan undvika negativa tankar, sorger och sjukdom. Då du når de avancerade tillstånden av yoga, de som kallas Högsta Medvetande, fylls du av en känsla av lycka, djup frid och psykisk styrka. En stund daglig yoga ger dig så småningom redskap att klara små motgångar och stå emot den skadliga inverkan dessa kan ha på din hälsa. Yogan är en metod att öka kroppens tillförsel av energi och att avlägsna alla faktorer som inverkar störande på energiförsörjningen till kroppens alla celler.
Yoga har utövats i över 5000 år och är en av de äldsta formerna för att bota olika sjukdomar. Yogans häpnadsväckande resultat studeras idag ingående av vetenskapsmän i hela världen och man är överens om dess helande och avslappnande verkan. I allmänhet fordrar färdigheter i yoga rätt lång inlärningstid. Den moderna variant av yoga som grundkursen för programmet Art of Living erbjuder kan dock vem som helst lära sig på sex dagar med utomordentligt resultat. Yoga praktiseras och undervisas mycket allmänt i hela Norden. I Finland kan du kontakta:
Suomen Joogaliitto r.y. Finlands Yogaförbund rf. Suomen Joogaopisto, Taipaleentie 122,43100 Saarijärvi, tfn 014421670 fax 014421164, e-post jooga@kaapeli.fi www.kaapeli.fi/jooga/ Joogaterapiyhdistys r.y. Yogaterapiföreningen rf, Sammonkatu 9 C, 00100 Helsingfors, tfn 09637573, www.joogaterapiayhdistys.fi
Skandinaviska Yoga och Meditationsskolan
www.scand-yoga.org
Finland Forssa Sukula tfn 034350599
Sverge Håån kurscentral 4637255063 fax 4637255036
Stockholm tfn 468321218
Göteborg tfn 4631241294
Lund Malmö tfn 4640481008
För ytterligare information:
www.holisticonline.com
www.altmedicine.com
www.yoga.org
www.YogaforBeginners.com