Livsstil och näring

P1080170

Förutom vårt genetiska arv så avgör vår livsstil mycket långt vårt välbefinnande och de sjukdomar vi får. En obalanserad livsstil leder till att vårt immunförsvar försvagas med allt vad det innebär, bland annat en gynnsam mikromiljö för cancercellens tillväxt. Det här är något som inte kan generaliseras, eftersom en viss livsstil kan vara skadlig för dig men inte för andra, beroende på ditt genetiska arv och andra bakgrundsfaktorer. Begreppet livsstil är inget exakt begrepp och därför begränsar vi oss här till att med livsstil avse vårt förhållande till

• oss själva och vår hälsa
• mat
• motion
• njutningsmedel
• rekreation
• våra medmänniskor och sociala nätverk
• den omgivande miljön, arbete, hem, det egna rummet, boplats etc.

Många vetenskapliga undersökningar visar att vår västerländska livsstil är skadlig och att den är en av de viktigaste orsakerna till att ca 30 procent av oss insjuknar i cancer .
Ifall du vill göra en mer utförlig undersökning av din egen livsstil kan du gå in på www.healthcreation.co.uk och klicka på ”Picture of Health”. Övningen är nyttig och visar de delområden som du bör prioritera om du vill förbättra din livsstil. Healtcreation (HC) är Petrafoundations kompetenta samarbetspartner och utför ett mycket gott arbete.

Många experter hävdar att framtidens medicin också bör inbegripa kunskap och medvetenhet om en sund livstil. Näringen innehar en central roll i vår livsstil. Den näring du intar, det vill säga dina kostvanor, är det starkaste vapen du har i din kamp mot cancern. World Cancer Research Fund i England hävdar att 40 procent av alla cancerfall beror på dieten. Du har inte råd att äta skräpmat, socker, mat med högt glykemiskt index, inta ett övermått av alkohol, margarin med transfetter och mättade fetter, rött och oorganiskt kött, vitt mjöl och ris, koffein etc. Var angelägen om att din mat innehåller rikligt med omega-3-fettsyror och ämnen som motverkar inflammatoriska tillstånd. Undvik att bibehålla eller gå upp i vikt genom att äta fetmande och ohälsosam mat. Enbart den bästa och organiskt odlade maten är bra nog för dig. Kosten eller dieten handlar inte om den enskilda matens effektivitet utan om våra kostvanor i deras totala mångfald. Mer utförligt om detta följer nedan. Se även följande länkar:
http://www.aicr.org/publications/brochures/
http://www.aicr.org/research/research_science_expert_report.html

Du väljer att gå in för hälsosamma matvanor kan du ha svårigheter att  besluta då mångfalden avråd är stor. Ett bra rättesnöre för dina beslut är  ANDI skalan – Aggregate Nutrient Density Index. Det är ett mått på innehållet av vitaminer och mineraler samman med andra nyttiga fytonutrienter – superfoods. På länken nedan står hur de räknande ut den. som indikerar råvarans näringsinnehåll . Fortsätt sedan in på sidan Det är  ANDI Skalan – Aggregate Nutrient Density Index. Det är ett mått på innehållet av vitaminer och mineraler samman med andra nyttiga fytonutrienter – superfoods.

Fortsätt sedan med att bekanta dig med   http://www.wholefoodsmarket.com/healthy-eating/four-pillars-healthy-eating

Använd mycket tid att studera länkarna och skaffa därefter denna bok:
ANTICANCER: ett nytt sätt att leva av David Servan-Schreiber
Lärdomarna av David Servan-Schreibers bok ”Anticancer: ett nytt sätt att leva” kommer att förändra ditt sätt att se på din vardag och din kamp mot cancer. Servan-Schreiber delar med sig av sina egna insikter i hur man kan utveckla en vetenskapligt baserad anticancerlivsstil. Han visar hur stress och smärtsamma emotionella upplevelser kan främja cancer och uppmanar oss att dra fördelar av motion, yoga och meditation och minimera inverkan av miljögifter. Boken är en vägledning i hur man på rätt sätt kan kombinera traditionell och alternativ hälsovård.
http://www.canceractive.com/cancer-active-page-link.aspx?n=2122
Vi rekommenderar varmt att du först går in på www.anticancerbook.com och länken http://www3.mdanderson.org/streams/FullVideoPlayer.cfm?xml=publicEd/config/Anti-Cancer_cfg
Länken leder dig till ett föredrag (1 timme) av Servan-Schreiber där han förklarar aktuella samband mellan livstilsfaktorer och cancer. Föredraget ger dig en stor portion kunskap och inspiration för att kämpa vidare.
Läs även ”Everything you need to know to help you beat cancer” skriven av Chris Woolmans ISBN 978-0-9565391-1-3
Bekämpandet av cancerfrämjande inflammationer och bildandet av nya kapillära blodkärl utgör enligt Servan-Schreiber de viktigaste målen i en fortsatt kamp mot cancern. Själv bekämpade han dessa med en ny livsstil som omfattade målinriktad kost, möjligast mycket motion och ett ljust sinnelag. Det här gav honom en ny chans att leva ett kvalitativt bättre liv under den tid som fanns kvar – i hans fall 17 år. Åtgärderna är så kraftfulla och vetenskapligt obestridliga att det inte finns någon orsak att vända vår läkekonst ryggen. Tvärtom, uppmanar oss Servan-Schreiber att i allt söka stödja den vård man får i samförstånd med sin läkare. Byt läkare om du inte får någon respons för dina strävanden.
David Servan-Schreibers ”Anticancer: ett nytt sätt att leva” (ISBN 978-91-27-13004-3, Natur & Kultur) är den bok vi rekommenderar som grundkälla till den kunskap du behöver för att på ett rationellt sätt kunna bekämpa din cancer.
David Servan-Schreiber var god vän med mikrobiologen Richard Béliveau som leder ett av de största medicinska utvecklingslaboratorierna i Canada. Béliveau har med vetenskapliga metoder undersökt olika livmedels inverkan på cancer. De två samarbetade intimt med att utforma Davids kamp mot cancer. Béliveau har skrivit boken ”Cooking with foods that fight cancer” (ISBN 978-0-7710-1136-8). En annan läsvärd bok är ”The Cancer-Fighting Kitchen: Nourishing, Big-Flavor Recipes for Cancer Treatment and Recovery” av Rebecca Katz.
Läs även ”Everything you need to know to help you beat cancer” skriven av Chris Woolmans ISBN 978-0-9565391-1-3
De här böckerna leder dig konkret framåt i dina strävanden.
http://www.youtube.com/watch?v=XaDt3AJQ98c
http://www.mdanderson.org

 

Rekommendationer från American Institue of Cancer Research:
se; http://www.aicr.org/reduce-your-cancer-risk/recommendations-for-cancer-prevention/
* Var så smal som möjligt utan att vara underviktig.
* Var fysiskt aktiv åtminstone 30 min per dag.
* Undvik sockerhaltiga drycker. Begränsa intaget av energirik föda.
* Ät många olika grönsaker, frukter, fullkornsbaserad näring och baljfrukter såsom bönor..
* Begränsa intaget av rött kött och undvik processerat kött.
* Undvik helst helt alkohol, men begränsa intaget till max 2 portioner per dag för män och 1 för kvinnor.
* Begränsa intaget av salt mat och mat som har tillrätts med salt.
* Använd helst inte supplement som skydd mot cancer.
* Det är bäst för mammor att endast bröstmata babyn enda till 6 månaders ålder och därefter ge i tllägg andra vätskor och näring.
http://www.aicr.org/
http://preventcancer.aicr.org.