Hur sprids cancer i kroppen?

Kännetecknande för en elakartad tumör är att den växer och tränger in i omkringliggande vävnader. Förutom att tumören kan åstadkomma skada genom sitt expansiva sätt att växa kan den också växa in i andra vävnader och åstadkomma skador. De elakartade cellerna kan även lossna från tumören och spridas med kroppsvätskorna, med lymfvätska till lymfknutar eller med blodet till avlägsna organ, till exempel lungor, hjärna och lever och bildar där dottertumörer, så kallade metastaser.
http://www.youtube.com/watch?v=rrMq8uA_6iA