Donationer

Då vår verksamhet är inte vinstgivande finansieras verksamheten enbart med privata donationer,Vi är också mycket tacksamma för små donationer.
Vänligen betala in på konto; FI7540551020224543
Ifall du betalar från annat land än Finland ;

 

Please instruct your bank to forward payment orders through:
Aktia Bank plc, Helsinki, Finland
SWIFT/BIC: HELSFIHH
IBAN: FI7540551020224543
In favour of: Petra Flanders stiftelse for integrerad vard. Address; Kvarnbergsgatan 15, 06100 Borga FINLAND

 

Vi tackar hjärtligt för din omtanke
Petra Flanders stiftelse för integrerad vård r.s.
”Petrafoundation”