Avslutning

 

P1070009

Kära Medmänniska,
I och med en cancerdiagnos förändras hela Ditt liv. Det kan kännas som att tappa fotfästet eller som att befinna sig på ett stormande hav utan åror.
Den väg Du väljer att kämpa vidare innebär en total förändring av Ditt tidigare sätt att leva. Cancer är ingen entydig sjukdom utan en mycket mångfacetterad sådan. Den kan bara tacklas på många olika fronter samtidigt, med en stark och kompromisslös vilja att lyckas.

Vi har försökt presentera kunskap och kunskapskällor som vi tror på, sådant som förbättrar Din livskvalitet och ökar Dina möjligheter till ett längre liv. Ifall Du förkovrat Dig så har Du har nu kunskap att bedöma och agera.
Genom egna åtgärder tar Du ansvar för Din hälsa och kommer att känna att det är Du som har kontroll över läget. Du bör dock göra detta i samarbete med Din läkare. Ifall han inte är samarbetsvillig bör Du byta läkare, för det är Ditt liv det gäller. Tillsammans utarbetar ni en optimal plan som Du sedan tror på och envist genomför.
Tron på att Du handlar rätt innefattar i sig en starkt helande kraft. Du är med om att omsätta framtidens medicin i praktiken, enligt ett synsätt där människan som helhet står i förgrunden och där bland annat en förändrad livsstil fungerar som medicin.

Vi har försökt ge Dig åror och roder och mark att stå på, kanske en axel att luta sig emot.
Du har nu all behövlig kunskap inom räckhåll och vi önskar Dig kraft och beslutsamhet att lyckas.

Med Kärlek från Petra Flanders stiftelse för integrerad vård r.s.