Att gå ensam.

P1210653

Du kanske har valt att gå din egen väg, eller den traditionella läkekonsten har inget mera att erbjuda dig. Du står ensam och förtvivlad och vet inte vad du skall ta dig till. Vem kan hjälpa och vem kan vägleda mig är frågor som Du ställer dig. Kanske Din läkare t.o.m. har berättat för Dig hur länge du ännu kommer att leva. Det vet han inte och har heller inget rätt att spekulera i.

Din kamp mot cancern slutar inte här om Du handlar logiskt, genomtänkt och målmedvetet. Rusa inte genast till Google och klicka på ”alternative cancer cures”. Bland de alternativa terapierna finns det många element som hjälper Dig, men sannolikheten att på egen hand hitta rätt är liten. Utan mycket sakkunnig vägledning gör Du dig bara stor skada och försitter ännu de chanser Du har kvar.

Vårt råd till Dig om du bestämmer Dig för att försöka ”gå allena” är att Du bekantar dig med den komplementära medicinen  som tillsammans med noggrant utvalda stödterapier söker stöda dig i den vård Du fått eller som Du fortfarande får. Rådfråga   www.canceractive.com och www.healthcreation.co.uk                                     Personerna bakom webbsidorna ovan är mycket  kompetenta, professionella och ansvarsmedvetna.

Sök stöd av dem och lycka till!