Alternativa Icke-Giftiga Cancerterapier.

P1210637

 

Alternativa icke-giftiga cancerterapier förekommer mycket ofta  i den alternativa medicinens värld för att bekämpa cancer.  De preparat man använder måste kallas kosttillskott då de inte får kallas mediciner.  De alternativa icke-giftiga cancerterapier som nyttjar kosttillskott , och som i följande kommer att nämnas förorsakar inga svåra biverkningar, i fall de administreras enligt de föreskrifter som nämns i boken “Överlista din cancer”. Behandlingarna  dödar enbart cancerceller.  De övriga terapierna som beskrivs skapar goda förutsättningar för vården såsom helhet.  Undersökningar har visat att över 80% av cancerpatienterna i U.K. använder alternativa cancerterapier såsom en del av deras cancervård program och även som komplement till den vanliga vården.
För närmare studium av dessa se:  http://www.canceractive.com/cancer-active-page-link.aspx?n=1826
Kosttillskotten  har varit kända i tiotals, tom i hundratals år, men de har undanhållits allmänheten då medicinindustrin inte har ansett dem ekonomiskt intressanta då de inte kan patenteras. Därför finns det få, eller inga kliniska undersökningar att tillgå, och ett stort motstånd mot deras godkännande inom medicinen.  Men det som finns är en stor mängd vittnesmål från tusentals patienter som blivit botade från sin cancer.  Många patienter var närmast döende då de valde någon av dessa alternativa metoder,  och det valet räddade mycket ofta deras liv.
Den bästa källan att tillgå angående icke giftiga alternativt medicinska metoder är Tanya Harter Pierces hemsida  http://www.outsmartyourcancer.com  samt boken med samma namn.
Före du vidtar några andra åtgärder som vi referar till i detta avsnitt, köp boken ”Överlista din cancer” och bekanta dig med behandlingsmetodernas detaljer. Boken utgör en samlad kunskap på detaljerad information av doseringen av de olika kosttillskotten, samt den djupa kunskap som boken omfattar om de invecklade processerna och beskriver dem på ett lättfattligt sätt med mångsidiga referat från patienter och undersökningar.
overlista-din-cancerI följande nämner vi några av de icke-toxiska terapier och kosttillskott som Tanya Harter Pierce ingående beskriver i sin bok.  Alla beskrivan terapier har botat tusentals mycket sjuka cancerpatienter under en lång tidsperiod.  Det är möjligt att kombinera behadlingarna med cytostatbehanling, men du måste informara din läkare pga cytostatdoserna både kan , och måste minskas betydligt. Boken kan köpas från www.mednature.se  Se också    
Protocel       http://www.alternativecancer.us/protocel.htm#.VANwFGPxEcQ  Protocel kan köpas i Norden från www.mednature.se .   Preparatet funger så att det angriper de anaeorobiska egenskaperna hos cancerceller genom att sänka alla cellers elektriska potential marginellt.  Då cancercellerna har en betydligt lägre potential jämfört med normala celler,  klarar de inte den marginella sänkningen, utan dör.  De friska cellerna överlever potentialsänkningen med god marginal.  Protocel tas oralt (genom munnen)  och terapin kan administeras hemma, preparatkostnaden är ung 100 euro per månad.  Protocel har botat ett stort antal även mycket sjuka cancerpatienter.
Cesiumbehandling.     Är en kraftfull metod att överlista cancer, se Pharmacol Biochem Behav. 1984;21 Suppl 1:11-3.  .  (Detta Cesium [Cs] skall inte förväxlas med den radioaktiva isotopen av Cs som är mycket giftig, det finns ingen chans att du skulle komma över Cs isoptopen av misstag)).  Våra celler, både friska och cancerceller kan leva och föröka sig inom ett pH område 6,5 – 7,5.  Friska celler har ett pH på 7,35 medan cancerceller är betdydligt surare, dvs har ett lägre pH.  Ifall man tar cesium genom munnen stiger cancercellernas pH betydligt och de dör snabbt. Normala celler upptar inte cesium pga deras redan höga pH.  Metoden kan administeras hemma, men under uppsikt av en läkare ifall du lider av hjärtbesvär.  Blodets kalcium-  och magnesiumnivå bör mätas regelbundet. En remarkabel egenskap hos cesiumbehandlingen är  att de svåra smärtorna , förorsakad av mjölksyra och andra toxiner som cancercellerna  utsöndrar, avtar och försvinner redan efter några dagars användning.
Essiac-te        www.essiacinfo.org , www.herbalhealer.com .  Den aktiva substansen i  Essiac Tea är örtingredienserna i bergssyran.  Dr. Gary Glum  vid  Memorial Sloan – Kettinger  Cancerclinic har funnit att örten besitter kraftiga cancerbekämpande egenskaper.  Dr. A.Brush, President JF Kennedys livläkare,  studerade och använde Essiac i sin klinik, och konstaterade att örten effektivt kan bota cancer.  Metoden har  botat ett stort antal cancerpatienter under många årtionden.  Terapin finns tillgänglig  i USA, Europa och Canada.
Laetrile.   www.apricotpower.com , www.alternativecancer.us/laetrile.htm.   Laetrile är en koncentrerad och renad version av vitaminet B17 och har använts terapeutiskt för att hjälpa otaliga människor för att övervinna sin cancer.  B17, som förekommer i många livsmedel, består av en molekyl som är uppbyggd av två enheter glukos, en enhet bensaldehyd och en enhet cyanid.  Då B17 kommer i kontakt med en cancercell sönderdelas den av ett hormon som bara finns på cancercellens yta och blir en veritabel smartbomb som tar kål på cancercellen.  Friska celler förorsakar inte sönderdelning av B17.  För människor som lever i områden med B17-rika livsmedel är cancer okänt och befolkningen uppnår anmärkningsvärt hög ålder.  Uppenbarligen har naturen försett oss med ett genialt försvar mot cancer, och det är ett helt vanligt näringsämne i vår föda.  Dessa är bla. nötter, frön, grönsaker och alldeles speciellt aprikoskärnor.  Läs även boken G. Edward Griffin:  World Without Cancer.  B17 kan användas med fördel tillsammans med cesiumbehandling.
Burzynskis antineoplastoner     http://www.burzynskiclinic.com.  Dr. Burzynskis metod hyllas som en av de mest lovande cancerbehandlingar som någonsin utvecklats.  Även om den är dyr, så är den icke giftig och har lett till otaliga tillfrisknanden.  De som lider av lymfom och hjärncancer, inklusive hjärncancer hos barn, klarar sig särskilt bra.  För närvarande erbjuds Burzynskis metod, för dem som har råd, eller som uppfyller kraven på försöksbehandlingarna på hans klinik i Houston, Texas.
Budwig Protokol, Linfrö och grynost.  Denna finns beskriven på vår hemsida under rubriken Diet. Besök  http://www.budwigcenter.com .  Metoden baserar sig på Prof. Warburgs cellforskningar som gav honom nobelpriset år 1926.  Alla cancerceller har gemensamt det, att de fermenterar glukos för att producera sin energi för överlevnad, medan friska celler producerar sin energi genom oxidation av glukos och proteiner.  En frisk cell blir canceroid då dess syretillförsel begränsas.  I fall cellen inte har tillgång till essentiella omega-3 och omega-6 fettsyror uppstår denna situation av syrebrist.  Budwig Protokollet  inriktar sig på att förse cellerna med ökad syretillförsel genom att flöda kroppen med omega-3 fettsyror.  Detta sker med en diet baserad på linfröolja i kombination med grynost (cottage cheese)och andra tillsatsämnen.  Metoden är mycket framgångsrik och kan administeras hemma.  Den kräver dock sträng dietär disciplin för att vara framgångsrik.  Tusentals svårt sjuka cancerpatienter har botat sin cancer med Budwig Protokol. OBS, kontrollera på förhand att behandlingarna passar med varandra ifall du använder Budvig Protokollet tillsammans med någon annan behandling. Kontakta  http://www.budwigcenter.com/downloads/#.VGyZn_msXy0
Gersonmetoden.     www.gersontherapy.eu .  Gersonmetoden är en radikalt vegetarisk diet och utvecklad av Dr. Gerson.  En aspekt av hans behandlingar omfattade att patienten skulle dagligen dricka flera glas av nypressad frukt- och grönsaksjuicer.  För att den ofta skadade levern skulle klara dieten genomfördes  kaffelavemang dagligen för att aktivera levern.  Metoden har botat många, mycket sjuka cancerpatienter.
Vi rekommenderar att du etablerar samarbete med specialister i den relevanta terapimetoden och följer deras råd i detalj.  Ofta bistår distributören med vägledning och råd samt kan hänvisa till relevanta informationskällor.  Många nämnda behandlingar fordrar andra kosttillägg, mineraler och vitaminer för att terapin skall vara effektiv och inte förorsaka skada vid intensivt bruk.