Alternativ cancervård

Senast ändrad: 11 december 2018

Läs detta först!

Du har nu anlänt till en webbplats, som huvudsakligen tar upp cancervård, som står utanför skolmedicinen, alternativ medicin, bevisligen fungerande kosttillskott, hälsosam mat och andra sätt att stöda dig i din kamp mot cancer.

Vi har ett genuint och icke-kommersiellt syfte att ge cancerpatienten stöd i kampen mot cancer och ge hopp om bättre hälsa. Eventuellt finns det till och med hopp om tillfrisknande från cancer, i sådana fall där cancerläkaren har konstaterat att skolmedicinen inte längre har möjlighet att förbättra cancerpatientens tillstånd. Bevis finns för att cancer kan gå bort även om patienten inte får någon form av medicinsk behandling. Det har visats att många komplementära terapier förbättrar livskvaliteten hos en cancerpatient.

Individuell cancervård

Cancervård är synnerligen individuellt. Det som fungerar för en patient fungerar inte nödvändigtvis för en annan. En bra plan för en holistisk cancervård är eventuellt det att man skapar så dåliga förutsättningar som möjligt för cancerns tillväxt. Baserat på den information vi samlat kan vi rekommendera att du möjligen gör följande förändringar i din livsstil och tar i bruk dessa behandlingar:

Det lönar sig att äta rikligt med hälsosam och äkta mat. Avlägsna sockret från kosten, övergå till en ketogen diet och konsumera grönsaker i stora mänder. Bra kosttillskott är i synnerhet D-vitamin, C-vitamin, zink, magnesium och selen. Smaksätt maten med gurkmeja och svartpeppar. Var särskilt aktiv beträffande alla slags åtgärder för att utrota cancern och stärk ditt immunförsvar. Till fördel är att patienten har en intuitiv vision att behandla sin sjukdom på ett visst sätt. Det gäller att leva ut sina känslor, de får inte hindras och stanna inne hos dig. Det är viktigt att vara på gott humör, att få hjälp av sina vänner, en ökad andlighet får gärna synas och patienten skall ha en mycket stark önskan att leva. Det verkar mycket rimligt att investera i mångsidig motion. En lugn livsföring, avstressande aktiviteter, meditation och healingformer spelar en viktig roll.

Varför skriver vi så här?

Vi söker inte någon ekonomisk vinning med denna sida, eller gör försök att på ett felaktigt sätt sprida sensationella åsikter om cancer. Vi är gemensamt ense om att det behös uppbygglig information som ges i konstruktiv anda om cancerprevention (förebyggande av sjukdomen), det finns fina möjligheter att behandla cancer inom skolmedicinen och metoder som faller utanför den traditionella cancerbehandlingen måste få en objektiv behandling och lyftas fram. Vi aktiverar oss i det här nu!

Stora framsteg har tagits inom skolmedicinen. Ett bra exempel på detta är Nobelpriset i medicin år 2018, som tillföll de fördomsfria cancerforskarna James Allison och Tasuku Honjo. Under årens lopp har de utvecklat cancerbehandlingar, som aktiverar människans egna immunförsvar och attackerar cancercellerna. Ursprungligen visade experiment med möss, men nu finns det även kliniska försök, att försvarssystemet kan stärkas med läkemedel och sk. T-celler kan fås att attackera cancerceller. De metoder som Allison och Honjon har infört används inom cancervården runt om i hela världen. I Finland används dessa metoder speciellt vid behandling av melanom och lungcancer.

Det finns mer och mer exakt forskning om prevention av cancer. Cancer är dock en så utmanande sjukdom att alltför många patienter blir sjuka och dör i cancer, trots att de får bästa möjliga medicinska behandling och trots att de gör de bästa möjliga förebyggande åtgärderna.

Vi har koncentrerat oss att sammanfatta på denna sida tillförlitlig information om komplementära, alternativa, funktionella, integrativa, uppfinningsrika osv. cancerbehandlingar, som kan ge hopp åt patienten när läkaren ger upp och säger att den skolmedicinska vården inte kan hjälpa. Vi tror att patienten i en sådan desperat situation har friheten att välja andra vårdformer som ersätter eller kompletterar skolmedicinen. Hoppets gnista kanske tänds och patienten kan få bättre livskvalitet och eventuellt kan en livshotande cancer helt botas. Sådana fall känner vi till!

Vi ringaktar inte skolmedicinen

De skolmedicinska vårdformerna inom cancer är viktiga och väl motiverade. De som representerar skolmedicinen bör emellertid inte ha något att anmärka mot det att dessa komplementära terapier presenteras. Under inga omständigheter kommer vi att förneka hjälpen från skolmedicinen, men vi välkomnar all hjälp, som kan hjälpa cancerpatienten. När hoppet sinar är denna hjälp, som står utanför skolmedinen, tillgänglig.

Radikal och överraskande remission kan eventuellt bli resultatet av nedan nämnda cancerbehandlingar och insikter. Ett sätt att förmedla informationen om dessa behandlingar är att sätta ihop dem (se nedan). Ett viktigt kriterium för att behandlingen skall finnas på vår webbplats, är att det måste finnas ett eller flera dokumenterade fall där en patient har botat sin cancer eller avsevärt underlättat sitt liv med behandlingen. Förbättringen har varit så omfattande att livskvaliteten har höjts även i ”hopplösa” fall. Vi tror att dessa kriterier är nödvändiga, eftersom falska förhoppningar och vilseledande information bör undvikas till varje pris. Allt måste baseras på sanning. I många fall har tillfrisknandet från cancer betytt att flera behandlingsmetoder har samtidigt tagits i bruk. Om du så önskar kan du få mera information om de ensilda fallen och få mera information om behandlingsmetoden som använts. I många fall kan vi begära cancerpatienter som använt sig av komplementära metoder att vara i kontakt.

Fungerande cancervård som faller utanför skolmedicinen

Kompletterande, integrativ och alternativ medicin erbjuder ett antal effektiva och giftfria terapier i kampen mot cancer. De preparat man använder måste kallas kosttillskott eftersom de inte får kallas mediciner. Nedan nämnda alternativa, kostbaserade terapier fungerar ofta så att de skapar de sämsta möjliga förutsättningarna för cancertillväxt. Det finns behandlingar som tar livet av bara cancerceller, ökar den naturliga immuniteten och förorsakar inga biverkningar. De vårdformer som presenteras kommer att utgöra en god grund för en omfattande cancerbehandling. Studier visar att mer än 80% av cancerpatienterna på de brittiska öarna använder alternativa terapier som en del av cancervården eller som den enda behandlingen. Läs mera på https://www.canceractive.com/cancer-active-page-link.aspx?n=1826 och https://www.cancertutor.com/

Kosttillskott har använts i många tiotals, även hundratals år, men man tiger om deras betydelse eftersom de inte är intressanta för läkemedelsindustrin. De kan inte patenteras och därför motverkas deras användning. Det här har lett till en situation där vi har bara några enstaka kliniska studier om användningen av kosttillskott. Det finns dock gott om bevis från tusentals patienter som har förbättrat livskvaliteten och ibland botat sin cancer efter att ha använt dessa kosttillskott. Många patienter har varit dödssjuka när de äntligen valt någon alternativ behandling, men för många har det betytt att de hållits vid liv.

Alternativa behandlingar för cancer har naturligtvis studerats. Sällan har det dock gjorts kliniska försök (forskning med patienter) utan man får lita på experimentella studier med försöksdjur och vävnadsprover samt på metoder som ännu inte helt godkännts inom vetenskapen. Bristen på kliniska experiment kan bero på ekonomiska skäl (kliniska studier är mycket dyra). Det finns även forskningsetiska problem: ”Man får inte tillstånd av den forskningsetiska kommittén att starta studier med en alternativ metod”. Vi har sammanställt vetenskapliga studier om alternativ cancervård på vår webbplats för att du skall upptäcka fördelarna med alternativa, komplementära och integrativa behandlingar av cancer.

Intressanta böcker

 • Tanya Harter Pierce. Outsmart Your Cancer 2nd Ed. – Paperback with Audio CD. Eventuellt den bästa informationskällan om alternativa icke-toxiska terapier hittas på Tanya Harter Pierces hemsida: https://www.outsmartyourcancer.com/ och i en bok med samma namn. Vi rekommenderar starkt boken. Den innehåller detaljerad information om kosttillskott och deras dosering. De komplicerade händelserna kring sjukdomen cancer har också presenterats på ett populärvetenskapligt sätt. Boken innehåller också mångsidiga patientspecifika rapporter och studier. Boken är tillgänglig på svenska, till exempel här: http://2000tv.se/webshop/index.php?route=product/product&product_id=52
 • Kelly A. Turner. Radical Remission: Surviving Cancer Against All Odds. Otava har översatt den här boken till finska (Syövästä voi selvitä) år 2016 och den går att finna i nästan alla bokhandlar. Det är fråga om en mycket intressant redogörelse över radikal remission av cancer (patienten blir oväntat frisk) och boken räknar upp de faktorer, som spelar en viktig roll i detta sammanhang.
 • Bollinger Ty. The Truth About Cancer. https://thetruthaboutcancer.com/ Bollinger har sammanställt böcker och videoinspelningar om cancervård med naturliga icke-medicinska metoder.
 • Christofferson Travis. Tripping over the Truth: How the Metabolic Theory of Cancer Is Overturning One of Medicine’s Most Entrenched Paradigms. Chelsea Green Publishing, 2017. Christofferson har koncentrerat sig på en ökad förståelse för cancerns metabola vårdformer. Boken är en hisnande djupdykning i praktiska och vetenskapliga frågeställningar kring cancer. Den möjliggör mångformiga stödformer för alternativ cancervård.
 • Edward Griffin. World Without Cancer: The Story of Vitamin B17. American Media, 2010. Griffin är en tämligen kontroversiell anhängare av konspirationsteorier. Han har dock skrivit en uppmärksammad bok om en bortglömd vårdform inom cancer, som huvudsakligen handlar om vitamin B17.
 • Thomas N Seyfried. Cancer as a metabolic disease : on the origin, management, and prevention of cancer. John Wiley & Sons, 2012. Professori Seyfried har i detalj redogjort för cancerns metaboliska roll i sin bok. Boken är svår att förstå för allmännheten, men Seyfrieds Youtube-videofilmer är lättare att begripa.
 • David Servan-Schreiber. Anticancer : A New Way of Life. Penguin Books Ltd., 2008. Medicine doktor Servan-Schreiber har i sin bok talrika exempel på alternativ cancervård, såsom tex kost, motion och avslappning.

Några cancerterapier och kosttillskott

Sedan presenterar vi några icke-toxiska terapier och kosttillskott, som bla. Tanya Harter Pierce förklarar i detalj i sin bok. Alla de beskrivna terapierna har botat tusentals mycket sjuka cancerpatienter. Dessa behandlingar kan kombineras med kemoterapi, men läkaren måste informeras om detta, eftersom andelen kemoterapi kan (bör!) minskas betydligt.

 • Akupunktur är en av de äldsta österländska terapierna som fått ett stadigt fotfäste inom den västerländska medicinen. I Kina har denna behandling använts i tusentals år. Effekten är baserad på en stimulering av speciella akupunkturpunkter med nålar eller fingrar (akupressur). Hos en cancerpatient hjälper akupunktur att minska på smärta och stress. Den skeptiska inställningen mot akupunktur har utbytts mot ett stillsamt godkännande. En indikation på detta är bildandet av Finlands Akupunkturförening för läkare redan år 1975 (https://suomenlaakareidenakupunktioyhdistys.com/ ).
 • Budwig Protokoll -terapin, linoljefröolja och grynost. https://budwigcenter.com/ Budwig Protokoll -vårdformen baserar sig på professor Otto Warburgs cellforskning, som gav honom Nobelpriset år 1926. Gemensamt för nästan alla cancerceller är att de fermenterar glukos och får på detta sätt sin livskraft medan friska celler får sin energi genom att oxidera glukos och proteiner. En frisk cell utsätts för cancer när cellens syreförsörjning stannar. Om inte cellen får livsviktiga omega-3 och omega-6-fettsyror, uppstår syrebrist. Budwig Protokollet är baserat på teorin om det att syreförsörjningen i cellerna ökar genom att människan intar omega-3-fettsyror. Behandlingen är baserad på speciella kostrekommendationer, det vill säga en blandning av linfröolja, grynost och andra kosttillskott. Denna behandling har gett bra resultat och fungerar i hemvården. För att lyckas kräver det att man följer kosten till punkt och pricka. Tusentals patienter med mycket svår cancer har botats när de följt Budwig Protokoll-behandlingen.
 • Burzynskis antineoplaston terapi. http://www.burzynskiclinic.com/ Doktor Burzynskis vårdmetod anses vara en av de bästa metoderna mot cancer, som har utvecklats. Vården är mycket dyr, men helt giftfri och den har botat många, som lider av cancer. Den lämpar sig särskilt för dem som har lymfkörtelcancer eller cancer i hjärnan. Särskilt barn med hjärntumörer har dragit nytta av den här metoden. Burzynskis klinik i Houston, Texas erbjuder denna terapi för patienter med god ekonomi samt åt enskilda försökspersoner, som fyller kraven på de villkor, som kliniken har ansett vara nödvändiga.
 • http://www.alternativecancerstudy.com/33173/Cesium-Chloride-Video.htm Cesium (Cs) skall inte blandas ihop med den radioaktiva isotopen Cs, som är synnerligen giftig. Våra friska celler och cancerceller kan vara livskraftiga och dela på sig när pH är 6,5-7,5.  Friska celler har pH-värdet 7,35 och cancercellerna är mycket surare, dvs deras pH är lägre. När cesiumia intas oralt (via munnen) stiger cancercellernas pH betydligt och de dör snabbt. Friska celler kan inte ta upp cesium, för deras pH är redan högt. Cesiumterapin kan utföras i hemvården, men läkare bör övervaka detta, särskilt om patienten har problem med hjärtat. Kalcium- och magnesiumhalten i blodet bör regelbundet mätas.
 • Essiac-te. http://www.essiacinfo.org/  , http://www.herbalhealer.com/ Den verksamma substansen i Essiac-te är bergsyrans örtblandning. Doktor Gary Glum från Memorial Sloan-Kettinger Cancerkliniken har upptäckt att den här örten innehåller verksamma medel mot cancer. Doktor A. Brush, president JF Kennedys personliga läkare, undersökte och utnyttjade Essiac på sin klinik och noterade, att örten botar cancer effektivt. Detta har skett under flera årtionden för otaliga cancerpatienter. Terapin finns tillgänglig för patienter i USA, Kanada och Europa.
 • https://gerson.org/gerpress/the-gerson-therapy/ Gersonterapin baserar sig på en radikal vegetarisk kost. Doktor Gerson har utvecklat den. Vården går ut på att inta dagligen otaliga portioner med frukt- och grönsaksjuice. För att levern inte skall ta skada (detta är mycket vanligt för en cancerpatient) utför man dagligen lavemang med kaffe åt patienten, som anses förstärka leverns funktion. Gersonterapin har botat många mycket sjuka cancerpatienter.
 • I den här vårdformen tillämpas energi. Dock inte på ett sådant sätt, som det definieras inom fysiken och biokemin. I healingmetoden ses energin i form av känslor och medvetenhet. Patienten vårdas via samtal och god energi överförs via terapeutens händer. Man berör finkänsligt patienten och vidrör människans psykofysiska och spirituella sida. Exempel på healingmetoder är reiki och terapeutisk beröring. Terapeuten eftersträvar att balansera patientens energinivåer.
 • Healing Touch. Terapeutisk beröring (Healing touch) är en vårdform där människans energinivå behandlas och aktiveras så att människans förmåga att hela sig själv förstärks. Det är fråga om en typ av många healingmetoder.
 • Joga är en fysisk och mental vårdform där man ökar sin självkänsla och den baserar sig på mycket gammal indisk filosofi. Den tycks vara speciellt lämplig som stöd för en cancerpatient. Joga finns i många olika former. I Finland tillämpas klassiska jogaformer av typen raja och hatha.
 • Inom kiropraktiken åtgärdas nervbaserade störningar i ryggraden och lederna. Det är fråga om en holistisk vårdmetod där man tar emot manipulativ vård av terapeuten och får hem åt sig gymnastik-och rörelseuppgifter samt får tips om olika typer av hälsofrämjande åtgärder. Kiropraktiker-namnet är skyddat och kiropraktiker övervakas av myndigheten Valvira.
 • https://www.apricotpower.com/ , http://www.alternativecancerstudy.com/33214/Laetrile-B-17.htm Laetrile är en renodlad form av B17-vitaminet, som anses hjälpa många cancerpatienter att övervinna sin sjukdom. B17-vitaminets molekylstruktur består av två enheter glukos, en enhet bentzaldehyd och en enhet cyanid. När B17 upptas av cancercellen gör det att cancercellen går sönder (ett hormon är med här) och cancercellen slutar fungera. Friska celler går inte sönder. Det kan konstateras att cancer inte förekommer hos sådana människor, som lever inom sådana områden på jorden där man intar rikligt med mat som innehåller B17-vitamin. Innevånarna äräven påtagligt seglivade och de blir ovanligt gamla. Naturen har försett dessa människor med en naturlig förekomst av cancerbekjämpande B17-vitaminet. Det finns rikligt med detta vitamin i bla nötter, frön, bär och frukter, speciellt aprikosfrö är rikt på B17. B17-vitamiin kan med fördel tas tillsamman med Cesium-terapin. Läs även G. Edward Griffins bok: World Without Cancer.
 • I lymfterapin sätter man kroppsvätskorna i livligare rörelse. Svullnaden i kroppen försvinner och slaggprodukter avlägsnas effektivt. Cellerna tar upp syre och näringsämnen effektivare. Lymfvätskan flöder bättre och detta förstärker kroppens immunförsvar. Läkaren kan i Finland ordinera lymfterapi åt dig och du kan få ersättning för detta inom ramen för sjukförsäkringen.
 • Klassisk massage är en mycket gammal vårdform. Man behandlar med varierande teknik kroppens mjuka kroppsdelar (muskler och senor). Massagen sätter kroppsvätskorna i rörelse och ökar metabolismen. Dessutom är massage avslappnande.
 • Den många tusen år gamla mediationen är ett sätt att förjupa din andliga och mentala styrka. Med mediation kan uppnås fysisk avslappning och psykisk jämvikt. En modern version av mediation är den mycket populäta mindfulness metoden (medveten närvaro).
 • Protocel http://www.alternativecancerstudy.com/33172/Protocel-Video.htm  Protocel kan köpas i Norden från adressen: http://mednature.se/butik/ .  Protocel inverkar på cancercellens anaerobiska egenskaper och sänker alla cellers elektriska energipotential. I och med att cancercellerna har en lägre energipotential än friska celler i detta sammanhang klarar de inte av en ytterligare sänkning och de dör. Protocel intas oralt och vården kan ske hemma. Vården kostar ca 100 euro i månaden. Protocel har hjälpt otaliga cancerpatienter som varit synnerligen sjuka.
 • Det här är en vårdform där energi ges av reikiskötaren till patienten på ett helande och balancerande sätt. Inom den kompletterande cancervården verkar det som om just reiki skulle öka i populäritet och terapin är antagligen mycket effektiv. Smärtan klingar av och människan fylls av energi på ett holistiskt sätt. Vården balancerar även känslolivet och är avslappnande..
 • Denna vårdform innebär att man ger vård via fötterna och ibland hela kroppen för att aktivera kroppens förmåga att läka sig själv. Zonterapi liknar ganska mycket akupunktur.

Vi rekommenderar att ni vänder er till professionella pesoner inom hälsovården och efter noggrannt övervägande väljer den vårdform som passar er bäst samt följer exakt de råd ni får. Det finns mera information i de böcker vi nämnt ovan. Vårdmetodernas utövare ger även mera information och ber er bekanta er med ytterligare källor till kunskap. Många vårdmetoder förutsätter även att man intar olika kosttillskott, vitaminer och mineraler, för att vården skall vara effektiv och inte åstadkomma skada åt kroppen..

Cancervård som faller utanför den konventionella medicinen (enskilda vårdformer och kosttillskott är i den ordningen de förekommer i genomgångna patientbeskrivningar)

En aning mera detaljer kan hittas i denna tabell (på finska): http://turpaduunari.fi/taydentavia-ja-vaihtoehtoisia-syopahoitoja/

En grundläggande modifiering av dieten

 • Ät rikligt med hälsosam och äkta mat, inget socker mera, gå in för en ketogen kost, strikt LCHF, rikligt med grönsaker, bär och frukter (inga frukter i den ketogena kosten)
 • Lämna bort mjölkprodukterna, rena dricksvattnet
 • Minska på konsumptionen av kött, börja med makrobiotisk kost, öka alkaliteten i kosten, ekologisk mat
 • Färskpressade safter, smoothies av grönsaker, Ayurveda ja ayurvediska örter, rikligt med vatten, grönt te i överflöd, fasta
 • Surjästa produkter, kimchi, koreansk fermenterad mat, mjölksyrade produkter bla Boris-drycken
 • Glutenfri kost, levande föda, inte alls alkohol, kefir
 • Klorofyll, rödbeta, kål, korsbladsväxter, vitlök och vanlig lök, citron
 • Linfrö, rikligt med bönor

Cancerforskning med fokus på kosten

 • Daniela D. Weber, Sepideh Aminazdeh-Gohari, and Barbara Kofler. Ketogenic diet in cancer therapy. Aging 10(2): 164–165, 2018. Ketogen kost har undersökts kliniskt i Österrike på universitetssjukhuset vid Salzburgi. Denna fettrika kost stoppade tillväxten av en elakarted cancertumör. Man anser att mekanismen för detta kommer via Warburg effekten, en biokemisk process där cancercellerna producerar energi (ATP) huvudsakligen med hjälp av glykolys (de utnyttjar blodsockret) i stället för att de skulle tillämpa oxidativ fosforylering (syre används för att skapa energi). I vissa cancerformer stoppas tillväxten om det är mycket ketoämnen i omlopp i blodet. Friska celler kan utnyttja ketoämnen i sin tillväxt. Det vore således önskvärt att normala, friska celler skulle få växa i ketogen miljö där cancerfceller trivs sämre. Därtill sänker det lägre blodsockret insulinet och de insulinliknande tillväxtfaktorerna (IGF), som har den egenskapen att de ökar tillväxten av cancer. Länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5842847/
 • Klement RJ. Beneficial effects of ketogenic diets for cancer patients: a realist review with focus on evidence and confirmation. Med Oncol. 2017 Aug;34(8):132. doi: 10.1007/s12032-017-0991-5. Epub 2017 Jun 26. I den här undersökningen samlade man ihop alla de undersökningar ända till året 2017 där man utfört kliniska försök med ketogen kost och därtill nämnde man de utförda djurförsöken. Resultaten visade att det för cancerpatienter i vissa individuella fall var nyttigt med ketogen kost och djurförsöken var ännu tydligare på den här punkten. Rentav 72 procent av undersökningarna på djur visade prov på den ketogena kostens affekt. Även om de kliniska försöken inte var lika tydliga, är det värt att notera att ketogen kost inte alls kunde kopplas ihop med en försämring av cancern. Mera undersökningar önskas.. Länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28653283/
 • Chung HY, Park YK. Rationale, Feasibility and Acceptability of Ketogenic Diet for Cancer Treatment. J Cancer Prev. 2017 Sep;22(3):127-134. doi: 10.15430/JCP.2017.22.3.127. Epub 2017 Sep 30. I denna forskning samlade man upp alla de cancerexperiment som hade ketogen kost som gemensam nämnare. De patienterna som fann den ketogena kosten lämplig för sig och som utnyttjade den i fortsättningen, hade nytta av kostomläggningen. Vikten hölls i styr, biomarkers för cancer pekade på ett tillfrisknande, och i andra parametrar som undersökte hälsan upptäckte man framsteg. Kliniska försök finns ännu för litet för att man skall kunna ta med den ketogena kosten i den konventionella cancervården. Länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5624453/
 • Tan-Shalaby JL, Carrick J, Edinger K, Genovese D, Liman AD, Passero VA, Shah RB. Modified Atkins diet in advanced malignancies – final results of a safety and feasibility trial within the Veterans Affairs Pittsburgh Healthcare System. Nutr Metab (Lond) Aug 12;13:52. doi: 10.1186/s12986-016-0113-y. ECollection 2016. I det kliniska försöket deltog 17 dödssjuka cancerpatienter, vars sjukdom var i ett så allvarligt stadium, att kemoterapi inte mera gavs. De fick rådet att börja med ketogen kost. Kosten förbättrade livskvaliteten för 11 patienter. Alla kunde inte börja med den ketogena kosten (det fanns olika skäl för detta). De som började med kosten och som fann kosten tilltalande levde ett längre liv än de som avslutade kosten under försöksperioden eller efter den. En patient hade ätit ketogent och var vid liv ännu efter 131 veckor (2,5 vuotta). Forskningen har registernumret NCT01716468 i Clinical Trials-databasen. Länkar: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT01716468 ja https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27525031?dopt=Abstract

Kosttillskott

 • D-vitamin, gurkmeja och svartpeppar, magnesium, zink, C-vitamin, selen, aprikoskärnor
 • Omega-3-fettsyror, fiskolja, kolloidalt silvervatten, ingefära, aroniabäret, pumpafrön
 • Essiac Tea -örtblandning, vitamin- och antioxidantdrycker
 • Systemiska entzymer, spirulina och chlorella
 • Laetrile, Amygdalin, B17-vitamin, resveratrol, extrakt av vindruvors frön, kversetin
 • Vetegroddar, kalcium, E-vitamin, ubikinon, koenzym Q10
 • Inositolhexafosfat IP-6, inositol, probioter, Protocel
 • Kinesiska medicinens örter, matspjälkningsenzymer, Wobenzym N
 • Eteriska oljor, särskilt Valor ja Sacred Frankincense, shitake-maitake-litsextrakt, maitake-svampen, taggsvamp preparat, Cordyceps, sprängticka, hajbroskextrakt
 • Astaxantin, grönt te extrakt, extrakt av olivträdets blad, pycogenol, extrakt av terpentintallens bark, linolja, extrakt av granatäpple, extrakt av broccoli
 • Björkaska, matsoda, väteperoxid
 • Liposomalt curcumin, curculin, maskros-gurkmeja-mariatistel -produkt, maskros, nässla, mistel
 • Järn, mangan, molybden, jod, koppar, kiselsyragel
 • A-vitamin, B-vitamin, B12-vitamin, folsyra, K2 + K1-vitamin, Lypo-Spheric Vitamin C, bromelain, melatonin, arginin, lysin, lutein, kolin, dimetylglycin, Super L-Lysin, alfalipoinsyra
 • Prebioter, Epicor, nattokinas, serrapeptas, AHCC – mushroom mycelia, Paw Paw Cell-Reg, Simba kosttillskott, Marine Phytoplankton 5000, Triphala, JuicePlus+

Cancerforskning kring kosttillskott

 • Ci X, Zhou J, Lv H, Yu Q, Peng L, Hua S. Betulin exhibits anti-inflammatory activity in LPS-stimulated macrophages and endotoxin-shocked mice through an AMPK/AKT/Nrf2-dependent mechanism. Cell Death Dis. 2017 May 18;8(5):e2798. doi: 10.1038/cddis.2017.39. Betulin, som man utvinner från björknäver, sänker inflammationen i cancerceller i in vitro -experiment och speciellt utvalda möss. Länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5520743/
 • Helde-Frankling M, Höijer J, Bergqvist J Björkhem-Bergman L. Vitamin D supplementation to palliative cancer patients shows positive effects on pain and infections-Results from a matched case-control study. PLoS One Aug 31 ; 12(8):e0184208. doi: 10.1371/journal.pone.0184208. ECollection 2017. Höga doser av D-vitamin gavs åt 39 dödssjuka cancerpatienter i livets slutskede. Detta visade sig ge bättre livskvalitet och mildrade den värken som cancern gav upphov till. Kontrollgruppen uppvisade ingen förbättring. D-vitamingruppen jämfördes med andra patienter på avdelningen, som i ett tidigare skede inte hade fått D-vitamin.. Länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5578640/
 • Cheng W, Ji S, Zhang H, Han Z, Liu Q, Wang J, Ping H. mTOR activation is critical for betulin treatment in renal cell carcinoma cells. Biochem Biophys Res Commun. 2017 Jan 22;482(4):1030-1036. doi: 10.1016/j.bbrc.2016.11.153. Epub 2016 Nov 28. Betulin från björkar kan bromsa upp cancercellers tillväxt i vissa cancerformer via en speciell mTOR-bromsmekanism. Cellmetabolismen styrs av mTOR-mekanismen och detta är synnerligen intressant och det sker mycket forskning på detta område. När mTOR-delen av cellmetabolismen förhindras då dör cancercellen i brist på energi. Länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27908730/
 • Drąg-Zalesińska M, Drąg M, Poręba M, Borska S, Kulbacka J, Saczko J. Anticancer properties of ester derivatives of betulin in human metastatic melanoma cells (Me-45). Cancer Cell Int. 2017 Jan 3;17:4. eCollection 2017. Hudcancerceller odlades och de växte långsammare när de fick betulin. Länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5209806/
 • Yan Ma, Julia Chapman, Mark Levine, Kishore Polireddy, Jeanne Drisko, Qi Chen. High-Dose Parenteral Ascorbate Enhanced Chemosensitivity of Ovarian Cancer and Reduced Toxicity of Chemotherapy. Science Translational Medicine 6: 222, 2014, DOI: 10.1126/scitranslmed.3007154 Man gav höga doser av C-vitamin direkt i blodomloppet (parenteralt) på några patienter med cancer i äggstockarna. Detta ledde till påskyndad död och förstörelse av cancerceller samt mindre med komplikationer vid den kemoterapeutiska vården. Det behövs mera experiment. Länk: http://stm.sciencemag.org/content/6/222/222ra18
 • Dehelean CA, Feflea S, Molnár J, Zupko I, Soica C. Betulin as an antitumor agent tested in vitro on A431, HeLa and MCF7, and as an angiogenic inhibitor in vivo in the CAM assay. Nat Prod Commun. 2012 Aug;7(8):981-985. Betulin kan utvinnas ur björken och har visat sig hämma tillväxten för cancerceller in vitro. Länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22978210

Ta ansvaret för din egen hälsa

 • Särskilt aktiva sätt att besegra cancern, gör motstånd mot skolmedicinen och dess utövare, en stark tro på det att man blir frisk igen
 • En kraftfull satsning på förbättrad andningsteknik, älska din kropp och även din cancer, man är redo att göra förändringar i sitt liv, en stark dröm om tillfrisknande

Intuition som drivkraft

 • En intuitiv syn på vården av sin sjukdom, intuitivt sömnarbete, intuitiva fakta om sin sjukdom

Dämpa inte dina undertryckta känslor

 • Lev igenom dina känslor, känslor får inte hopa sig inom dig, avlägsna alla känslor kring illvilja och dåligt humör, övervinn din skräck för döden, avlägsna stressen, väck inte till liv det obehagliga som hänt tidigare i livet

Positiva känslor

 • Positivt sinnelag, skratt, fortsätt inte med negativa tankegångar i onödan, omgiv dig med kärlek, se humoristiskt på livet, en sund självkänsla, var god mot andra och hjälp andra
 • Ett stark upplevelse av energiska och positiva drag, ett djupt och positivt sätt att se på självkännedomen, titta på komedier

Ta emot stöd

 • Vänhjälp, sociala stödgrupper, rörande närhet, respekt

Fördjupad andlighet

 • Stark tro på andligheten, en högre kraft, starka själsliga tankegångar, Tong Ren -vård

En stark vilja att leva

 • Man vill leva, det finns alltid hopp, man gör allt för att bli frisk, gör mycket frivilligarbete

Intuitionens, känslornas, andlighetens, livsviljans och positivitetens betydelse i vården av cancer – Undersökningar

 • Casellas-Grau A, Font A, Vives J. Positive psychology interventions in breast cancer. A systematic review. 2014 Jan;23(1):9-19. doi: 10.1002/pon.3353. Epub 2013 Jul 29. Positiva tankegångar förbättrar möjligheterna för bröstcancerpatientens sjukdomsprognos. Det behövs mera noggrannt utförda experiment i detta intressanta psykologiska tillvägagångssätt. Länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23897834

Motion

 • Mera motion, joga

Cancerforskning kring motionens betydelse

 • WCRF/AICR Systematic Literature Review Continuous Update Project Report, 2018. Motion förebygger de skador som uppkommer av den konventionella vården och hjälper patienter att övervinna cancern. Motion förbättrar tarmkanalens funktion och detta är viktigt särskilt i magcancer. När man motionerar bränner man mera kalorier och man kan bli kvitt sin övervikt, som är en av cancerns många riskfaktorer. Fysisk aktivitet förmedlas åt cancerpatienten i form av förbättrat immunförsvar, lägre insulinnivåer och dämpad prostaglandin aktivitet. Länk: https://www.wcrf.org/sites/default/files/Cancer-Prevention-Recommendations-2018.pdf
 • Rock CL, Doyle C, Demark-Wahnefried W, Meyerhardt J, Courneya KS, Schwartz AL, Bandera EV, Hamilton KK, Grant B, McCullough M, Byers T, Gansler T. Nutrition and Physical Activity Guidelines for Cancer Survivors. CA Cancer J Clin 2012; 62:242-274. Man följde opp motionens roll i förnyad cancer och märkte att motion gjorde att cancer mera sällan dök upp på nytt. Motion var bra för det allmänna välbefinnandet och tryggt i sgs alla cancertyper. Motion är helt nödvändigt som en del av rehabiliteringen. Länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22539238

Alternativa cancerterapier

 • Gerson-terapi, Nutritional Solutions, Jeanne Wallace, Budwig Protocol, en japansk klinik uppe i bergen, en peruansk shaman

Undersökningar av alternativa cancerterapier

 • Gerson Therapy (PDQ®). Health Professional Version. PDQ Integrative, Alternative, and Complementary Therapies Editorial Board. Published online: April 11, 2016. Gerson-terapin är en tämligen efterfrågad alternativ vårdform av cancer. Här ingår en strikt diet, lavemang med kaffe och endel andra åtgärder. Gerson-terapin har botat ett flertal mycket sjuka cancerpatienter enligt Gerson-institutets egna undersökningar. Oberoende och kontrollerade undersökningar saknas och den här rapporten ställer sig därför skeptiskt till de uppnådda resultaten i Gerson-terapin. Länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK66029/
 • Jutta Hübner, Volker Hanf. Commonly Used Methods of Complementary Medicine in the Treatment of Breast Cancer. Breast Care (Basel). 2013 Oct; 8(5): 341–347. Budwig-protokolet granskas här kritiskt och man efterlyser mera undersökningar kring denna alternativa vårdform för bröstcancer. Länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3861850/

Särskilda metoder

 • Bön, meditation, Healing, reiki
 • Massage, akupunktur, satsning på musikens område, kiropraktisk vård
 • Lavemang, psykoterapi, insmorning i olja, akupressure, homeopati, kinesiologi, kinesisk läkekonst
 • Healing Touch, Pranic Healing, Therapeutic Healing, Kundalini, Qigong
 • Matrix Energetics -metoden, Life Vessel -vården, mindfulness, lymfaterapi, skaffa hund åt dig, lever detoxifikation

Undersökningar av särskilda metoder inom cancervården (Healing, akupunktur, qigong, massage, homeopati, meditation mm.)

 • Lopez G, Garcia MK, Liu W, Spano M, Underwood S, Dibaj SS, Li Y, Moguel R, Williams J, Bruera E, Cohen L. Outpatient acupuncture effects on patient self-reported symptoms in oncology care: a retrospective analysis. J Cancer. 2018 Sep 8;9(19):3613-3619. doi: 10.7150/jca.26527. ECollection 2018. Akupunktur visade sig vara mycket verksamt mot smärta hos cancerpatienter (n=375). Metoden minskade även ångesten, gjorde patienterna piggare, minskade på illamåendet och förbättrade nattsömnen. Länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30310519
 • Lau CH1, Wu X, Chung VC, Liu X, Hui EP, Cramer H, Lauche R, Wong SY, Lau AY, Sit RS, Ziea ET, Ng BF, Wu JC. Acupuncture and Related Therapies for Symptom Management in Palliative Cancer Care: Systematic Review and Meta-Analysis. Medicine (Baltimore). 2016 Mar;95(9):e2901. doi: 10.1097/MD.0000000000002901. Man hade samlat in 13 tillförlitliga kliniska undersökningar (RCT) om akupunkturens effekt åt cancerpatienter i livets slutskede. Tyvärr var resultaten så föränderliga, att man inte vågade rekommendera akupunktur i livets slutskede för cancerpatienter. Det behövs mera RCT-undersökningar. Länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4782866/
 • Magi T, Kuehni CE, Torchetti L, Wengenroth L, Lüer S, Frei-Erb M. Use of Complementary and Alternative Medicine in Children with Cancer: A Study at a Swiss University Hospital. PLoS One. 2015 Dec 22;10(12):e0145787. doi: 10.1371/journal.pone.0145787. ECollection 2015. Det här är en sammanställning av CAM-vårdmetoder i Berns universitetssjukhus. Det är fråga om barnpatienter. Den vanligaste vården var klassisk homeopati. Initiativet till dessa vårdformer kom från föräldrarna. De som fick alternativ CAM vård uppvisade positiva resultat i 87% av fallen. Länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4687920/
 • Jain S, Hammerschlag R, Mills P, Cohen L, Krieger R, Vieten C, Lutgendorf S. Clinical Studies of Biofield Therapies: Summary, Methodological Challenges, and Recommendations. Glob Adv Health Med. 2015 Nov;4(Suppl):58-66. doi: 10.7453/gahmj.2015.034.suppl. Epub 2015 Nov 1. Här har man samlat ihop kliniska forskningar av effekten för Healingmetoder åt cancerpatienter. Resultaten var riktigt uppmuntrande goda. Särskilt hjälpte den alternativa vården mot depression, trötthet och stressen minskade (man mätte kortisolhalten). Givetvis fanns det även patienter som inte fick någon hjälp av alternativa vården. Länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4654788/
 • Paley CA, Johnson MI, Tashani OA, Bagnall AM. Acupuncture for cancer pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Oct 15;(10):CD007753. doi: 10.1002/14651858.CD007753.pub3. Man samlade ihop alla välgjorda undersökningar (RCT) om akupunkturens smärtdämpande effekt i cancervården. Bara 5 undersökningar kunde godkännas. Visserligen rapporterades goda resultat av akupunkturen, men det finns alltför få undersökningar för att akupunkturen skall få godkännande. Mera undersökningar efterlystes. Länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26468973
 • Gaertner K, Müllner M, Friehs H, Schuster E, Marosi C, Muchitsch I, Frass M, Kaye AD. Additive homeopathy in cancer patients: Retrospective survival data from a homeopathic outpatient unit at the Medical University of Vienna. Complement Ther Med. 2014 Apr;22(2):320-32. doi: 10.1016/j.ctim.2013.12.014. Epub 2014 Jan 8. Här undersökte man 538 personer, som hade mycket långt framskriden cancer. Den alternativa vården var till stor hjälp. Mera undersökningar behövs. Länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24731904
 • Garland SN, Valentine D, Desai K, Li S, Langer C, Evans T, Mao JJ. Complementary and alternative medicine use and benefit finding among cancer patients. J Altern Complement Med. 2013 Nov;19(11):876-81. doi: 10.1089/acm.2012.0964. Epub 2013 Jun 18. Cancerpatienterna upplevde att de fick den bästa hjälpen av Healingmetoderna när många olika alternativa vårdformer testades. Länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3842868/
 • Toliopoulos IK, Simos Y, Bougiouklis D, Oikonomidis S. Stimulation of natural killer cells by homoeopathic complexes: an in vitro and in vivo pilot study in advanced cancer patients. Cell Biochem Funct. 2013 Dec;31(8):713-8. doi: 10.1002/cbf.2960. Epub 2013 Feb 13. Åt cancerpatienter i livets slutskede gavs homeopati. Dessa homeopatiska preparat ökade antalet mördarceller (NK). Forskarna anser att denna vårdform lämpar sig för att öka cancerpatienternas överlevnad i och med att immunförsvaret förstärks. Länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23408699
 • Birocco N, Guillame C, Storto S, Ritorto G, Catino C, Gir N, Balestra L, Tealdi G, Orecchia C, Vito GD, Giaretto L, Donadio M, Bertetto O, Schena M, Ciuffreda L. The effects of Reiki therapy on pain and anxiety in patients attending a day oncology and infusion services unit. Am J Hosp Palliat Care. 2012 Jun;29(4):290-4. doi: 10.1177/1049909111420859. Epub 2011 Oct 13. Här fick 118 cancerpatienter Healing som kompletterande vård. Vården visade sig vara effektiv. Länk: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1049909111420859?url_ver=Z39.88-2003
 • Oh, P. Butow, B. Mullan, S. Clarke, P. Beale, N. Pavlakis, E. Kothe, L. Lam, D. Rosenthal. Impact of Medical Qigong on quality of life, fatigue, mood and inflammation in cancer patients: a randomized controlled trial. Annals of Oncology 21 (3), 608–614, 2010. Den kinesiska holistiska Qigong-vårdmodellen testades kliniskt och dubbelkontrollerat. Sammanlagt 162 undersöktes och de tydligaste effekterna sågs i förbättrad allmänkondition och mindre bieffekter av den konventionella vården. Länk: https://doi.org/10.1093/annonc/mdp479
 • Laengler A, Spix C, Seifert G, Gottschling S, Graf N, Kaatsch P. Complementary and alternative treatment methods in children with cancer: A population-based retrospective survey on the prevalence of use in Germany. Eur J Cancer. 2008 Oct;44(15):2233-40. doi: 10.1016/j.ejca.2008.07.020. Epub 2008 Sep 20. Denna tyska undersökning baserar sig på ett frågeformulät som skickades åt 1595 föräldrar med cancersjuka barn. Man ville veta hur villiga de var att använda CAM-metoder. Länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18809313

Erityisiä laitteita

 • Rife-apparaten

Fråga mera vid behov!