wp_20160303_10_38_37_pro-1-1

Vår uppgift är att stöda Dig in Din kamp emot cancer, samt att ge Dig hopp oberoende att Din läkare har informerat Dig om att den traditionella läkekonsten inte mera kan bota Dig. Vår målsättning är att hjälpa Dig att övervinna  Din cancer och att förbättra Din livskvalitet genom att visa Dig nya vägar framåt.